Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Trinn 1

Klikk på det enkelte modulnavn (under) for å se innholdet i enkeltmoduler.

Hovedmål: Målet med trinn 1 er å gjøre dommerne i stand til å:

 • Dommerne skal tilegne seg kunnskap om den verdibaserte ideen barnehåndballen bygger på for det første steget mot dommergjerningen i de yngre aldersklasser hvor det spilles på full bane, hvor spillet stort sett foregår etter det ordinære regelverket.
 • Deltakerne skal utdannes til kampledere i yngre serier gjennom tilførte kunnskaper i bruk av regler, samarbeid og kommunikasjon med spillets aktører. Kamptilbudet skal gi kampleder trygghet og rammer som inspirerer til videre utvikling gjennom økt kunnskap og forståelse for spillet.
 • Kurset skal bidra til gode holdninger og er derfor basert på NHFs verdiprogram og Fair Play.

Fokusområder Teoretisk opplæring og praktiske øvelser i hall.

Minimumsvarighet 16 timer undervisning, fordelt mellom teoretisk og praktisk undervisning med instruktør. NHF bestemmer denne fordelingen.

Praksiskrav Trinn 1-kurset skal gjennomføres med minimum 4 timer praksis underveis i utdanningen. NHFs regler for dokumentasjon og evaluering gjelder.

Målgruppe Nåværende og tidligere aktive utøvere, ungdom, voksne og foreldre med kjennskap til håndball som ønsker å bli kampleder for utøvere på nivå opp til G/J 14.

Deltakere Maks 16 deltakere.

Opptakskrav Gjennomført Barnekamplederkurs og elektronisk regelkurs.

Vurdering Deltakerne skal ha oppnådd de kompetansekrav som stilles. Vurderingsform: Fullført/Ikke fullført.

Autorisasjon som dommer Autorisasjonen gis av NHF og er basert på et utdanningsløp (ikke på funksjonsnivå) når en dommer har: Tilfredsstilt kompetansekravene som er satt og deltatt på minimum 80 % av undervisningen pr. modul.

Kursbevis Etter endt kurs skal det utdeles kursbevis. Kursbeviset skal inneholde kurstittel, timetall, emner, tid og sted. NHF har ansvar for kursbevis.

Kursmateriell NHF har ansvaret for alt kursmateriell.

Etterutdanning (EU) NHF har ansvar for EU.

Instruktør NHF har ansvaret for alle instruktører. For å være instruktør på dommerkurs Trinn 1 må personen ha idrettsfaglig høyskoleutdanning, NHF instruktørutdanning eller annen relevant kompetanse.

Kursarrangør NHF er ansvarlig for kurs og gjennomføring.

Organisering NHF har ansvar for organisering av kurs.

Økonomi NHF bestemmer kursavgiften.

Mål: Deltaker skal oppnå økt kunnskap og forståelse for spillet gjennom innføring av spillefasene og hvordan kamplederrollen kan gjennomføres på en god måte. Repetisjon av de viktigste spillereglene samt innføring og forståelse av hva de 9 prinsippene innebærer. NHFs verdier og Fair Play ligger til grunn for dommerutdanningen og det skal danne plattformen for en trygg og sikker kamplederrolle.

Arbeidsformer: Undervisning i klasserom Teori: Emne 1-6 (240 minutter)

EMNE 1: Forventninger og verdier Forventninger til kurset? Hva forventer din klubb og håndballregion av deg? Hva forventer håndballkampens øvrige aktører av deg som dommer? Hva menes med spilles idé?

EMNE 2: Spill - Motspill Spillesyklusen Formasjoner i fase 8 Forsvarsformasjoner

EMNE 3: Bli kjent med regelboken Erfaringsutveksling Regel 8 og 16 Fortolkninger til spillereglene Reglement for innbytterommet Retningslinjer for spillebanen og målene Dommertegnene

EMNE 4: De 9 prinsippene 1. Ingen har lov til å skade andre, eller utsette noen for fare 2. Ingen skal tjene på å begå regelbrudd eller ulovligheter 3. Ingen som opptrer usportslig, skal slippe ustraffet

EMNE 5: Dommeren på banen Fløytebruk og tegngiving Bruk deg selv som dommer Dommernes plassering og oppgaver Måldommeren Banedommeren Plassering og bevegelse i forhold til forsvarsformasjon Bevegelse og plassering i forhold til enkeltsituasjoner Tips til trening og egenutvikling

EMNE 6: Dommerregning Dommerregningen skal inneholde
Litteratur Spillereglene Arbeidshefter NHF Lov-, kamp- og konkurransereglement samt andre bestemmelser

Mål: Dommerne skal få innsyn i virkemidler for å skape en kamp med god flyt hvor spillets idé og regelverket harmoniserer med utøvernes nivå. Deltakerne skal få en praktisk innføring i plassering og bevegelse på banen.

Arbeidsformer: Teori: Emne 7-12 (120 minutter) Praksis: Emne 10-12 i hall (120 minutter)

Praktiske opplysninger: Utøverapparat: Kursdeltakerne, emne 10-12

Utstyr til praksis: Hallsko, sort kortbukse m/lommer, sort t-skjorte (helst m/lomme), fløyte, gult og rødt kort, penn

EMNE 7: Forholdet til motspiller 3 av de 9 prinsippene Spilleregel 8 – Regelbrudd og usportslig opptreden

EMNE 8: Fra spiller til kampleder Refleksjonsoppgaver

EMNE 9: Bruk av styringsverktøy Bestrafningstrapp-/kriterier Spilleregel 16 Toleransfiguren

EMNE 10: Kastenes utførelse Spilleregel 15 Praksis i hall

EMNE 11: Plassering og bevegelse Dommerens plassering Hvordan bruke seg selv og engasjere seg aktivt i kampen Mot til å opptre «strengt» Hvordan opptre i de enkelte situasjoner? Benken og laglederne Praksis i hall

EMNE 12: Rollespill Forslag til rollespill om mulige situasjoner Praksis i hall
Litteratur: NHF Lov-, kamp og konkurransereglement. Spillereglene. Arbeidshefter

Mål: Gi deltaker nivåtilpasset innføring i kommunikasjon og kampledelse med utgangspunkt i spilleregel 17, bruk av kamprapport, og forhold i innbytterommet, og gis innføring i å skape rutiner og struktur for en god og planlagt dommerhverdag.
Arbeidsformer: Undervisning i klasserom.

Praktiske opplysninger: Teori: Emne 13-19 (240 minutter)

EMNE 13: Dommeren – spilleregel 17. Når starter og slutter dommerens ansvar? Hva skjer hvis dommer blir skadet under kamp? Huskeliste før, under og etter kamp samt i pausen 

EMNE 14: Innbytterommet og kampens deltakere. Innbytterommet; Hvem, hva og hvor? Antall spillere og ledere Drakter og utstyr 

EMNE 15: Kamprapport. Utfylling av kamprapport, ansvar Protester 

EMNE 16: Spille- og regelforståelse. Regelkunnskap → Regelforståelse Spilleforståelse Fordel Dommerens bevegelser i brøyt-/skrittsituasjoner Sperrer / brøyt Tillate skritt i finter 

EMNE 17: Kommunikasjon. Kommunikasjonsmodellen Dommernes kommunikasjonsverktøy-/virkemidler Tegn og markering 

EMNE 18: Kampledelse. Å utvikle seg til en god kampleder 

EMNE 19: Struktur. Gode rutiner og struktur for en god og planlagt dommerhverdag Kjennskap til regionens nettside. Forfall til kamp 

Litteratur NHF Lov-, kamp- og konkurransereglement samt andre bestemmelser. Spillereglene. Arbeidshefte.

 

Mål: Modulen skal gi kunnskap om hvilke forpliktelser dommeren har overfor seg selv og det øvrige dommermiljøet og kampavvikling. Hva det betyr å representere håndball-Norge som dommer. Gjennom teori og praktiske øvelser skal dommerparet gis gode rutiner til kampforberedelser, hvilken betydning et støtteapparat har i evaluering av gjennomførte kamper, og forberedelser til fremtidige oppgaver.

Arbeidsformer: Undervisning i klasserom og hall.

Praktiske opplysninger: Utøverapparat: Spillere G/J 11-14 Teori: Emne 20-23 (120 minutter)

Praksis: Emne 24, praksis i hall (120 minutter)

EMNE 20: Alltid dommer.

 • En god håndballambassadør
 • Bruk av sosiale medier

EMNE 21: Samarbeid med dommerkontakten.

 • Klubb og regional dommerstruktur
 • Dommersamlinger
 • Bytte av kamper
 • Dommere som ikke møter.
 • Dommerdagbok

EMNE 22: Evaluering av kampen. Tilbakemeldinger fra dommerstøtteappara og hvordan bruke dette til egen utvikling. Bruk av egenevalueringsskjemaet 

EMNE 23: Protester og rapporter.

 • Kjennskap til regelverket for innlevering av protest
 • Hvordan man fyller ut en rapport på et oppstått forhold i kampsammenheng

EMNE 24: Forberedelser til kamp. Repetisjon før praksis i hall. Praksis i hall 

Litteratur: NHF Lov-, kamp- og konkurransereglement samt andre bestemmelser. Spillereglene. Arbeidshefte.