Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Likestilling i idretten

I april ble det arrangert en stor konferanse med fokus på likestilling i idretten. To kvinner fra NHF deltok.

To styremedlemmer tok turen til Stockholm for å delta på konferansen, det var Siv Øie Carlsen og Helen Wernersen. Konferansen var lagt opp med en veksling mellom innledere til hvert tema med arbeid i grupper i etterkant.

- Det var interessant å være tilstede og treffe andre lands deltakere og høre deres erfaringer. Spesielt arbeidet i grupper var givende og den direkte kontakten med deltakerne. Både i norsk håndball , men også norsk idrett generelt,  ligger vi godt an i forhold til resten av verden  på alle punktene. Men det er viktig at vi fremdeles har sterkt fokus på og arbeider videre med disse områdene, sier Wernersen. 

På EWS konferansen deltok internasjonale representanter fra europeiske og nasjonale idrettsforbund, olympiske komitéer, særidretssforbund, EU kommisjonene, Europarådet, politiske representanter fra hele verden, forskere og studenter.

Fire tema var i fokus under dagene:

  • Likestilling og likeverd innen beslutningstaking idretten
  • Likestilling på trenersiden
  • Kampen mot kjønnsbasert vold i og gjennom idretten
  • Kampen mot negative kjønnsstereotypier i idrett og rollen til media