Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Søk midler

NHF har også i år mottatt tilskudd fra UDI til aktivitet for barn med minoritetsbakgrunn.

Da dette tilskuddet er gitt av UDI, er det barn i asylmottak som er hovedmålgruppen. Hver klubb kan søke om inntil 25.000 kroner til lokale tiltak. Dette skal først og fremst brukes til aktivitet, men noe administrativt arbeid kan godkjennes. Fortsatt er det fokus på jenter, men om det finnes gode prosjekter er disse ikke utelukket selv om gutter deltar.

Søknadsskjema finner du her

Mange steder, er det for få barn i det enkelt mottak, for å få til en god aktivitetsgruppe. Av den grunn anbefales at man inngår et samarbeid med den lokale barneskolen som er mottaksskole og hvor barna i mottakene går. Her kan en da lage en håndballskoler og aktiviteter, hvor barna i den enkelte mottak får litt enkel opplæring i håndball, samt motiveres og inspireres til å delta.

Eva Skei er inkluderingsansvarlig i Norges Håndballforbund og har lang erfaring på området. Hun gir klubbene følgende råd:

-Det er nok ikke realistisk å tro at det er enkelt å komme inn på et 11-års lag i en klubb uten å ha kjennskap til håndball fra før. Derfor mener vi et slikt tilbud, der de får kjennskap til og prøvd håndball  før de eventuelt prøver seg i en klubb, er en god inngang, sier Eva Skei.

Hun påpeker at det kan være en relativt arbeidsom prosess å få barna og foreldrene engasjert i klubbaktivitet.
- Her vil en ofte møte utfordringer i forhold til betalingsevne, transport, utstyr og forståelse for dugnad og frivillig arbeid. Derfor ber vi om at regionen bistår klubbene i de muligheter som finnes i støtte gjennom midler i kommunen (IMDI), NAV og andre lokale muligheter, avslutter Skei.

Inkludering i idrettslag,som organiseres gjennom idrettsråd i noen større kommuner, har også midler klubbene kan søke på, - se lenkene nedenfor;

https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering-i-idrettslag/

NIFs Flyktningefond, er også en fin mulighet til å skaffe midler til l lokal aktivitet:

https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/271-idrettslag-mottar-27-millioner-kroner/

Trenger din klubb bistand eller råd i forhold til å formulere og skrive en søknad. Ta kontakt med Elise Barsnes på e-post elise.barsnes@handball.no eller telefon
481 48 786.