Annonse:
Ny landslagsdrakt fra hummel
Annonse:
Ny landslagsdrakt fra hummel

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Invitasjon sesongen 2021-22

Norges Håndballforbund har på nytt gleden av å invitere sine klubber til å melde på lag til LERØYserien. Påmeldingsfrist er 1. mai 2021.

LERØYserien Jenter 18

Turneringsform
LERØYserien for jenter 18 vil bli arrangert med 36 deltakende lag som fordeles i 4 avdelinger med 9 lag i hver avdeling. Disse spiller seriespill over 4 runder og de to best plasserte lagene i hver avdeling går til nasjonalt sluttspill. Hvert lag spiller to kamper pr. runde. I kvalifiseringen kan det være 3 kamper pr. lag. I sluttspillet vil alle lag spille 3 kamper.

Spilledatoer
Nasjonal kvalifisering: 11.09. - 12.09.2021
Eventuell ekstrakvalifisering: 16. - 17.10.2021
Runde 1: 4.12. (reservedato 5.12.)
Runde 2: 5.2. (reservedato 6.2.) – Kan benyttes til ekstratilbud
Runde 3: 12.3. (reservedato 13.3.) – Kan benyttes til ekstratilbud
Runde 4 (fellesrunde): 1.4. – 3.4.
Nasjonalt sluttspill: 6.5. – 8.5.

LERØYserien Gutter 18

Turneringsform
LERØYserien for gutter 18 vil bli arrangert med 27 deltakende lag som fordeles i 3 avdelinger med 9 lag i hver avdeling. Disse spiller seriespill over 4 runder og de to best plasserte lagene i hver avdeling samt de to best rangerte treerne på tvers av avdelingene går til nasjonalt sluttspill. Hvert lag spiller to kamper pr runde. I kvalifiseringen kan det være 3 kamper pr lag. I sluttspillet vil alle lag spille 3 kamper.

Spilledatoer
Nasjonal kvalifisering: 04.09. - 05.09.2021
Eventuell ekstrakvalifisering (regional/interregional kvalifisering): 02. - 03.10.2021
Runde 1: 20.11. (reservedato 21.11.)
Runde 2: 22.1. (reservedato 23.1.) – Kan benyttes til ekstratilbud
Runde 3: 5.3. (reservedato 6.3.) – Kan benyttes til ekstratilbud
Runde 4 (fellesrunde): 1.4. – 3.4. - Kan benyttes til ekstratilbud
Nasjonalt sluttspill: 6.5. – 8.5.

Nytt for sesongen 2021-22
Felles for gutter og jenter er at lag som slås ut i kvalifiseringen gis tilbud om videre nasjonalt spill over 1-3 helger i vårsemesteret 2022. Spillemodell og antall helger som benyttes til dette ekstratilbudet tilpasses antall deltakende lag. Lag som blir slått ut av kvalifiseringen vil bli kontaktet med tilbud om videre deltakelse i ekstratilbudet, som må bekreftes innen kort tid etter at laget er slått ut av kvalifiseringen. Gjennomføring av ekstratilbud forutsetter ett minimum antall påmeldte lag, og kvalifiseringsmodell avgjøres ut fra antall påmeldte lag.

Hver klubb kan delta med ett lag i hver klasse i sesongen 2021-22. Det er ikke tillatt med sammensatte lag.

Spilletider, ballstørrelser og antall spillere
Det er anledning til å stille med inntil 14 spillere i hver kamp i LERØYserien.
Spilletid i LERØYserien er 2 x 25 minutter med 10 minutters pause.
Jenter 18 spiller med ball nr. 2 og gutter 18 spiller med ball nr. 3.

Bestemmelser for LERØYserien er å finne på handball.no.
Dette er obligatorisk å kjenne til for de deltakende lag.

Det er en forutsetning for å delta i LERØYserien at laget også deltar i serietilbud i regional juniorserie. Spillere som deltar i LERØYserie-kvalifiseringen kan ikke spille for annen klubb i LERØYserien 2021-22.

Rundedatoene er faste og vil ikke bli endret. Det er ingen omberamming av kamper i LERØYserien. Dersom ett lag ikke kan stille til kamp grunnet årsaker de ikke kan rå over (dokumenterte reiseproblemer eller akutt sykdom) så kan det søkes om frafall av gebyr for ikke møtt til kamp.

Runde 4 spilles som et fellesarrangement for jenter og gutter. Klubbene kan søke om arrangement i runde 1-3. NHF tildeler arrangement basert på mottatte søknader og reisevei.

Rundedatoene er faste, og vil ikke bli endret.

Dersom ett lag fullfører en kvalifiseringsrunde eller seriespillet, og trekker seg før neste spillerunde, kan ledig plass tilbys best rangerte lag som ikke kvalifiserte seg videre. Eventuell trekking av lag etter at oppsettet for kvalifiseringen er publisert, kan medføre endringer i puljesammensetningen.

Kampdager
Kampdager er primært lørdager, bortsett fra i siste runde og nasjonalt sluttspill hvor også søndag vil bli benyttet ved behov. Alle kamper i puljen spilles samme dag. Yngreaktiviteter vil ikke være grunnlag for omberamming av seniorkamper i NHFs serier.

Kamptidspunkt
Kampene i arrangement med trelagspuljer skal spilles kl. 11.00, 15.00 og 19.00 samme dag. Avvik fra dette skal godkjennes av alle lag og NHF. Det skal i alle tilfeller være minimum 4 timer mellom tidspunkt for kampstart. Arrangørklubb skal som utgangspunkt spille i kamp 1 og kamp 3 i arrangementet.

Sluttspillet
Spilles med kvartfinaler, semifinaler, finale og plasseringskamper. Alle lag spiller 3 kamper. Kvartfinalemotstandere settes opp. Avdelingsvinnerne kan ikke møte hverandre i kvartfinalene. Treerne kan ikke møte hverandre i kvartfinalene. To lag fra samme avdeling kan ikke møtes i kvartfinalene.

Yngreaktiviteter vil ikke være grunnlag for omberamming av seniorkamper i Eliteserien, 1. divisjon og 2. divisjon.

Økonomi

  • Påmeldingsavgiften er kr. 3500,- *). Faktura for påmeldingsavgift sendes klubben i etterkant av påmelding.

  • Lag som IKKE kvalifiserer seg til spill i LERØYserien faktureres med kr 1000,-.

  • Lag som ikke kvalifiserer seg til LERØYserien men fortsetter i ekstratilbud faktureres kr. 2.500,-.

Hvis et lag trekker seg fra eller ikke fullfører serien, blir det ilagt et gebyr, bestemt av Forbundsstyret, pålydende:

  • Før oppsett av 1. kvalifiserende runde: kr 3 000,-

  • Senere: Kr 7 500,- + utgiftsfordeling

  • Ikke møter til kamp: 5.000,-

Påmeldingsavgift blir ikke refundert ved trekking av lag.

I LERØYserien og ekstratilbudet fordeles reise- og dommerutgifter likt mellom alle deltakende lag. Jente- og gutteklassen hver for seg, unntatt i nasjonalt sluttspill hvor det er felles fordeling for alle deltakende lag.

NHFs kamp- og konkurransereglement inneholder nødvendig informasjon.
Reiseutgiftsfordelingen foretas basert på estimerte utgifter. Billigste reisemåte er grunnlag for reisefordelingen. Halleie i fellesrunden og sluttspillet vil være del av utgiftsfordelingen.

I sluttspillet vil utgiftsfordelingen være felles for alle deltakende lag, både gutter og jenter. I de tilfeller hvor reisen overstiger 550 km og/eller sju timer en vei, kan billigste reise med fly godkjennes som grunnlag i reiseutgiftsfordelingen. For å få flyreise godkjent i reiseutgiftsfordelingen, må det dokumenteres at reisen er bestilt senest 14 dager etter at oppsettet er publisert. Ved godkjent flyreise blir det beregnet km-godtgjørelse tur/retur hjemmehall – flyplass og flyplass – bortehall. Overnattingsutgifter er ikke en del av reiseutgiftsfordelingen.

Påmelding gjøres fra 1. april via TurneringsAdmin (TA) (krever innlogging). Lagleder, kampansvarlig lag og kampansvarlig klubb kan melde på lag i TA.

Brukerveiledning TurneringsAdmin (TA) 

Påmeldingsfristen er 1. mai 2021.  

Kun lag som er påmeldt innen fristen 1. mai vil være garantert deltakelse. Det gis imidlertid en utvidet frist til å trekke lag som er påmeldt innen fristen. Fristen for trekking av påmeldt lag uten at det ilegges gebyr er 1. juni.

NB: All korrespondanse i forbindelse med LERØYserien gjøres med håndballgruppas hovedadresse. LERØYserien 2021-22 administreres av NHF Region Sør og all henvendelse vedrørende LERØYserien skal skje dit.          

Ansvarlig for administrasjon er Mette Lislerud i Region Sør på telefon 901 41 575.