Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

LERØYserien 2018-19

Norges Håndballforbund har på nytt gleden av å invitere sine klubber til å melde på lag til LERØYserien.

Lerøyserien er en landsserie for jenter 18 og gutter 18 (spillere født 2000 eller senere).

Nytt for sesongen 2018-19 er at LERØYserien utvides fra 16 lag til 24 lag i hver klasse. De 24 lagene deles i 2 avdelinger med 12 lag basert på seeding. Seriespillet arrangeres over 4 runder. De 4 best plasserte lagene etter endt seriespill går til nasjonalt sluttspill.

Hver klubb kan delta med ett lag i hver klasse også i sesongen 2018-19. Det ikke er tillatt med sammensatte lag.

Det er anledning til å stille med inntil 14 spillere i hver kamp i LERØYserien.
Spilletid i LERØYserien er 2 x 25 minutter med 10 minutters pause.
Jenter 18 spiller med ball nr 2
Gutter 18 spiller med ball nr 3

Bestemmelser for LERØYserien er å finne på handball.no.
Dette er obligatorisk å kjenne til for de deltakende lag.
Det er en forutsetning for å delta i LERØYserien at laget også deltar i regionalt serietilbud i årsklassen der det finnes.
Spillere som deltar i LERØYseriekvalifiseringen kan ikke spille for annen klubb i LERØYserien 2018-19.

Kvalifisering til LERØYserien
Alle påmeldte lag spiller kvalifisering, som arrangeres i september - oktober (se datoer lenger ned).
Kvalifiseringen arrangeres som puljespill. Puljene settes opp av Norges Håndballforbund.
De beste lagene i hver pulje går videre til neste runde, og danner nye puljer som, inntil det gjenstår 24 lag i hver klasse.

Spilledatoer (felles for Jenter og Gutter):

Kvalrunde 1 08.-09.09.2018
Kvalrunde 2 06.-07.10.2018

Runde 1 10.-11.11.2018
Runde 2 08.-09.12.2018
Runde 3 02.-03.02.2019
Runde 4 - Fellesrunde 01.-03.03.2019
Nasjonalt sluttspill 05.-07.04.2019

Runde 4 spilles som et fellesarrangement for Jenter og Gutter. Klubbene kan søke om arrangement i runde 1 – 3. NHF tildeler arrangement basert på mottatte søknader og reisevei.
Rundedatoene er faste, og vil ikke bli endret.

LERØYserien:
Avdelingene spiller sine kamper over inntil 4 runder (helger), hvor den siste runden spilles på samme sted for alle lagene i avdelingen. De beste i hver avdeling går videre til et nasjonalt sluttspill.

Kampdager er lørdager og søndager, bortsett fra i siste runde og nasjonalt sluttspill hvor også fredag kan bli benyttet ved behov.
Det skal spilles to kamper på lørdag og en kamp på søndag (4-lagspuljer).
I trelagspuljer spilles alle kamper samme dag - enten lørdag eller søndag.
Yngreaktiviteter vil ikke være grunnlag for omberamming av seniorkamper.

Økonomi
I LERØYserien fordeles reise- og dommerutgifter likt mellom alle deltakende lag. Jente- og gutteklassen hver for seg.

NHFs kamp- og konkurransereglement inneholder nødvendig informasjon
Reiseutgiftsfordelingen foretas basert på estimerte utgifter. Billigste reisemåte er grunnlag for reisefordelingen.

I de tilfelle hvor reisen overstiger 550 km og/eller sju timer en vei, kan billigste reise med fly godkjennes som grunnlag i reiseutgiftsfordelingen. For å få flyreise godkjent i reiseutgiftsfordelingen, må det dokumenteres at reisen er bestilt senest 14 dager etter at oppsettet er publisert. Ved godkjent flyreise blir det beregnet km-godtgjørelse tur/retur hjemmehall – flyplass og flyplass – bortehall. Overnattingsutgifter er ikke en del av reiseutgiftsfordelingen.

Påmelding til LERØYserien for Jenter og Gutter 18 år 2018-19
gjøres av klubb fra 1. april - 1. mai via

Turneringsadmin  
Påmeldingsavgiften er kr. 2500,- *).

Faktura for påmeldingsavgift sendes klubben i etterkant av påmelding.
*) Lag som IKKE kvalifiserer seg til spill i LERØYserien faktureres med kr 1000,-.

Hvis et lag trekker seg fra, eller ikke fullfører serien, blir det ilagt et gebyr, bestemt av Forbundsstyret, pålydende:
Før oppsett av 1. kvalifiserende runde: kr 3 000,-
Senere: Kr 7 500,- + utgiftsfordeling
Ikke møter til kamp: 5.000,-

Påmeldingsfristen er 01. mai 2018.  

NB: 
All korrespondanse i forbindelse med LERØYserien gjøres med håndballgruppas hovedadresse. LERØYserien 2018-19 administreres av NHF Region Sør og all henvendelse vedrørende LERØYserien skal skje dit. 

Les mer om LERØYserien på LERØYseriesidene