Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Politiattest nå også for dommere

Det er nå også krav til dommere om å framvise gyldig politiattest. Klubbenes politiattestansvarlig skal følge opp.

POLITIATTEST er viktig i forebyggende arbeid mot seksuelle overgrep og det har vært krav til dette for trenere og andre ledere som i sitt virke er i kontakt med barn. Nå omfattes altså også dommere av dette kravet.

Håndballtinget 2019 gjorde vedtak på at Forbundsstyret skal utarbeide og implementere tiltak som skaper trygge arenaer for barn og unge, sak 7.4.1. Ett av tiltakene i henhold til vedtaket på Håndballtinget er at det innføres politiattest også for dommere, dette med bakgrunn i NIFs regelverk om politiattester:  

«Norges idrettsforbund jobber kontinuerlig for at idretten skal være et trygt og godt sted for alle medlemmer. Som en viktig del av dette arbeidet skal alle som utfører oppgaver i norsk idrett, som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming, fremvise politiattest (barneomsorgsattest).» 

Alle klubber skal ha en egen ansvarlig for Politiattester, utnevnt av styret.Denne personen registreres i SA som “Ansvarlig politiattest” (nr. 333). Ordningen omfatter alle ansatte og frivillige i klubben over 15 år. Fullstendig beskrivelse av ordningen, hvem den gjelder for og hvordan det gjennomføres finner du her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/ 

Klubbene har ansvaret for å følge opp politiattest for dommerne i egen klubb, på samme måte som for trenere og andre tillitsverv.