Annonse:
20211106 Gjensidige Cup billetter
Annonse:
20211106 Gjensidige Cup billetter

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Arrangementstips

Hva er et arrangement?

Et arrangement i håndball er i et overordnet perspektiv avviklingen av en eller flere håndballkamper. For å gjennomføre håndballkamper med suksess kreves det at mange forhold virker sammen samtidig.

Det viktigste er at gjestene som kommer til hallen føler seg velkommen. Dette ivaretas blant annet gjennom følgende punkter: 

 • Trafikkmessig adkomst og parkering
 • Garderober og andre servicefunksjoner for spillere, lagledere og dommere
 • En velfungerende hall med gode lyd og lysforhold, tilpasset oppvarming og godt vedlikehold og renhold
 • Publikumsfasiliteter med gode plasser for å se kampen, god speakertjeneste, informasjon om dagens program via skjermer, tavler eller plakater, serveringsmuligheter, toalett, gode rømningsveier
 • Håndballregionen har plakater for kamper/resultater og sender om ønskelig dette til klubbene.
 • En innpakning av arrangementet som visuelt forteller at dette er et håndballarrangement i regi av klubben.
 • Godt vertskap

 Innenfor dette reglementet er arrangement et av følgende:

 • Intersport 4'er håndball 6-8 år
 • 5'er håndball 9-10 år
 • 6'er håndball 11 og 12 år
 • Regionserie 14 år til senior 3., 4. og 5. divisjon
 • Arrangementer tildelt av eller i regi av, NHF Region Innlandet (eksempelvis Isbjørnkøppen, Sluttspill osv.)

Alle klubber med lag i Regionseriene, Aktivitetserien og Isbjørnserien må stille som arrangør i sin hjemmehall i løpet av sesongen. Billettinntekter tilfaller som hovedregel arrangørklubben. Unntakene er fellesarrangementer der regionen er hovedansvarlig for arrangementet, for eksempel kvalifiseringsspill eller sluttspill.

NHFs verdier er Begeistring, Innsatsvilje, Respekt og Fair Play. 
Dette er viktige premisser for alle arrangementer i vår region. Vi oppfordrer klubbene til å ha vester eller gensere som benyttes av arrangementsteamet, og verdiene kan med fordel påtrykkes dette tøyet. Fair Play-banner og verdiplakater kan benyttes for å pynte opp hallen under arrangementet. Foreldrevettkortet kan gjerne deles ut sammen med billetten, og dette kortet kan gi en god start for en prat med overivrige tilskuere. Klubbene mottar dette ved å henvende seg til Regionskontoret.

Klubbene oppfordres til å utvikle gode rutiner og praksis for å utøve vertskap.

Arrangementsutvalg/team
Det anbefales at klubben etablerer et utvalg eller team med ansvar for alle arrangementer i klubben. Utfra størrelse, behov og organisering kan man lage undergrupper eller mindre team som løser de praktiske og faktiske oppgavene i forbindelse med hvert enkelt arrangement eller type arrangement (Isbjørnserie osv.)

Klubbens arrangementsutvalg/team bør ha følgende ansvarsområder:

 • Utarbeide og drifte retningslinjer og prosedyrer for klubbens arrangementer
 • Utarbeide og vedlikeholde en arrangementsoversikt (sted, dato, aktivitet, ansvarlig team osv.)
 • Være registrert som arrangementsansvarlig i klubben, dette for å sikre at melding om eventuelle endringer kommer til riktig person.
 • Rekruttere frivillige til arrangementene
 • Definere Arrangementsansvarlig og team for hvert arrangement.

Arrangementsansvarlig
Arrangementsansvarlig leder det teamet som gjennomfører det enkelte arrangementet. Oppgavene som skal ivaretas er minimum følgende:

 1. Arrangør klubb skal ha en arrangementsansvarlig som ønsker velkommen til alle og viser til garderober for spillere og dommere. God merking av garderober sikrer enklere adkomst for de gjestende lagene. Vedkommende fungerer da også som en kontaktperson om nødvendig for andre ting under arrangementet. Evt. den som har nøkkel og låser opp/igjen garderober.

 2. Sekretariatet skal være bemannet med minimum to personer over 16 år (tidtager/sekretær). Sekretariatet skal foruten å følge med under kamp, sørge for at kamprapporten for påfølgende kamp blir utfylt i god tid før kampstart.

 3. Arrangøren skal informere i hallen om arrangementets program/kampprogram. Resultater fra kampene skal publiseres i hallen fortløpende. Denne informasjonen kan gis gjennom den kanalen man måtte ha tilgjengelige skjermer, plakater, tavler

 4. Følgende materiell skal alltid være tilgjengelig i sekretariatet:
  - NHFs spilleregler,
  - NHFs Lov, kamp- og konkurransereglement samt andre best.
  - Alle skriv fra Region Innlandet ang. regelendringer og arrangement
  - 2 stk. fløyter
  - Utvisningslapper/kladdepapir
  - Telefonnummer til lege/ambulanse
  - Telefonnummer til arrangøransvarlig og dommerkontakt i klubben.
  - Blanke kamprapporter
  - Dommerregninger

 5. Før kampen skal lagene, på dommerens signal, stille opp på midten av banen og hilse mot publikum. Dommere og en fra hvert lag foretar målvalg

 6. Merk at flere og flere kamper vil bli ført med digital kamprapport, og det skal dermed signeres digitalt med PIN-kode for lagledere og dommere. Det er to ulike typer LIVE det kan plottes under en kamp:
  1. Standard (Digital kamprapport)
  2. Enkel (Kun registrere målscore lag, som kampur i hallen)

Sekretæren skal påse at kamprapporten er korrekt utfylt med navn og fødselsdata på alle spillere og ledere. Lagledere skal med sin PIN-kode godkjenne kamprapporten før kampstart sammen med dommerne. Alle mål, advarsler og utvisninger / diskvalifikasjoner skal være påført kamprapporten på riktig spiller. Påse i tillegg at 
sluttresultatet er påført kamprapporten. 

Lagledere og dommere skal med PIN-kode godkjenne kamprapporten etter kampslutt.

Skulle det være problemer med nettilgang slik at LIVE føring ikke lar seg gjøre, bruker man papirutgaven av kamprapporten og fyller ut LIVE kamprapporten etter at kampen er ferdig. Bruk papirkamprapport som en kladd i tilfelle det skulle blir problemer med nettet underveis i kampen.

Husk å få PIN-kode fra lagledere og dommerne for signering av kamprapporten.

For kamper ført LIVE skal kamprapporter ikke sendes inn til regionskontoret.  Dommerregninger skal heller ikke sendes regionskontoret men oppbevares av klubben som regnskapsbilag.

Tidtaker og sekretær må legges til ved å klikke på kampnummeret i TA og deretter rediger kampoppdrag. Legg til oppdragstype (valg under dommer)

Klikk på rullegardinmenyen for å få opp valg som tidtaker og sekretær.

Kamprapporten for Isbjørnserien er Spillerlistene som skal påføres navn, fødselsdato og kampresultater.  Disse kan scannes og sendes regionskontoret første virkedag etter arrangement. Disse kan også sendes i posten. Viktig at kampresultatene er påført spillelistene eller ligger vedlagt i egen oversikt.

Der hvor høyttaleranlegg er tilgjengelig, skal dette benyttes. Følgende opplysninger bør gis over høyttaleranlegget:

Før kampen:
a. Ønske velkommen
b. Hvilke lag som spiller
c. Hva de spiller om, hvilken serie kampen tilhører
d. Navn på lagenes spillere og ledere
e. Navn på kampens dommere og klubbtilhørighet
f. I Aktivitetsserien og Isbjørnserien kan lagene presenteres minimum en gang

Under kampen:
g. Målscorere med nummer og navn
h. Stilling etter scoring
i. Advarsler og utvisninger
j. Pauseresultat
k. Musikk etter scoringer og i pause

Etter kampen:
l. Sluttresultat
m. Takke lag og dommere for kampen
n. Ønske publikum velkommen igjen

Etter kampen skal begge lag stille opp på midten av banen sammen med dommerne.  Lagsansvarlige takker dommerne for kampen og spillerne går mot hverandre på to rekker og takker for kampen.

Påse at retningslinjer for utbetaling av dommergodtgjøringer blir fulgt 
(se kap. 16).

Når dommere ikke møter, plikter arrangør og begge lags ledere å forsøke å skaffe ny dommer, dommeraspirant, en lagleder eller annen person som kan dømme kampen.  Kampen skal i alle tilfelle spilles, og resultatet skal registreres på kamprapporten (Ref. Kamp- og konkurransereglement § 41)

Eventuell protest må innleveres før kampstart, i.h.t. 
«Bestemmelser om protester» §2.

Anbefalte billettpriser:
Voksne kr. 50,-
Barn kr. 25,-

Regionen bidrar gjerne til utvikling av enda bedre arrangementer i din klubb!

Vår arrangementsmedarbeider Merethe Kjellberg har lang erfaring i gjennomføring av små og store arrangementer. Ta gjerne kontakt med Merethe om du ønsker en prat om hva din klubb kan gjøre for å øke inntjeningen i kiosken, for å få mer publikum i hallen eller om du har noe annet rundt dine hjemmearrangementer du gjerne vil diskutere.


Merethe Kjellberg

Arrangementsmedarbeider
Telefon:  90635088
E-post: merethe.kjellberg@handball.no