Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Reglement 2018-19

På denne nettsiden finner du alle regler og retningslinjer som beskriver seriespill i NHF Region Innlandet.

Det er viktig at alle setter seg godt inn i dette regelverket, og gjør seg kjent med hvor en finner svar på alt en lurer på i forbindelse med på påmelding til og gjennomføring av seriekamper i sesongen 2018-19.

Her finner du brukerveiledninger for påmelding av dommere og lag:

Retningslinjer for sesongen 2018-19 (PDF)

Retningslinjene for seriespillet er et viktig dokument for konkurranseaktiviteten. God
kjennskap til innholdet i dette heftet gjør det lettere å gjennomføre sesongen
både som arrangørklubb, spillende lag, dommer osv.

I tillegg til dette de Regionale retningslinjene er det viktig at klubbens tillitsvalgte,
trenere, dommere og andre har kjennskap til NHFs lover, kampreglementer og
spillereglene. Alt dette finner dere på nettsidene våre.
Den kommende sesongen håper vi at Klubbhuset skal bli en større dimensjon hos mange klubber.
Desto lenger vi får ungdommene til å holde på med håndball, desto flere lag får
vi i de eldste klassene. Dette setter andre krav til dere i klubbene enn det
som har vært vanlig til nå. Spillerne må pakkes inn, følges opp, få god trening
og veiledning. I kampene må spilletiden fordeles på en rettferdig måte, og for
meg betyr det at alle spiller like mye. Ingen av oss vet hvem som blir den gode
spilleren når man er 14-15 år gammel, og den som i dag kanskje sliter litt med
retningsendringene, kan være den som står i eliteserien om 5-6 år.
Klubbhuset er ikke en del av de retningslinjene som foreligger i dette dokumentet, men det er en avgjørende arbeidsoppgave for alle klubber, trenere og foreldre.
Lykke til med sesongen 2018-2019.
 
Lykke til med sesongen 2018-2019.
Hilsen fra Ivar M. Karlstad
Dagli’ gLeder i NHF Region Innlandet

1.    Viktige datoer og aktiviteter!
2018  
1. mai Påmeldingsfrist for 10-årslag til og med seniorlag
13. mai Høringsfrist på puljeoppsett
30. juni - 10. august  Terminlisteforslag, frist for innspill 10. august
10. august Frist for trekking av lag, se pkt. 14.
 8.-9. september  Kvalifiseringsrunde nr. 1 til Lerøy 18 år og Bring 16 år
22. september Felles kvalifiseringsdag J14 A i Stangehallen
23. september Felles kvalifiseringsdag for J16 A i Stangehallen
23. september Påmeldingsfrist Isbjørnserien 7 -9 åringer
30. september - 13. oktober Høstferie (spillefri Regionserie 6. - 7. oktober)
6.-7. oktober Kvalifiseringsrunde nr.  2 til Lerøy 18 år og Bring 16 år
8. oktober Påmeldingsfrist Isbjørnkøppen (spilles 20. - 21. oktober)
20.-21. oktober Isbjørnkøppen (7 -9 år)
20.-21. oktober Aktivitetsserien 10-11 år 1. runde
26.-27. oktober Idrettshelga Innlandet - Håndballseminaret Hamar
26.- 28. oktober Veteran NM
3.- 4. november Isbjørnserien 8-9 år 1.runde
10.- 11. november Aktivitetsserien 10-11 år 2. runde
10.- 11. november Lerøy 18 år og Bring 16 år, 1. runde
25. november Påmeldingsfrist nye lag i 7 -9 år og 10 -11 år
24.-25. november Isbjørnserie 7 år, 1. runde 
24.-25. november Isbjørnserien 8-9 år 2. runde
1.- 2. desember Aktivitetserie 10 -11 år 3. runde
8.- 9. desember Lerøyserien 18 år og Bring 16 år 2. runde
15.- 16. desember Isbjørnserien 8-9 år 3. runde
15.- 16. desember Isbjørserien 7 år 2. runde
2019  
5.- 6. januar Aktivitetsserie 10 -11 år 4. runde
12. - 13. januar  Isbjørnserien 7 år, 3. runde
12. - 13. januar  Isbjørnserie 8 -9 år, 4. runde
12. - 13. januar BRING Jenter 16 år, 3. runde
26. - 27. januar  Aktivitetsserie 10 -11 år 5. runde
2. – 3. februar Lerøy 18 år 3.runde og BRING 16 år, 3/4. runde
2. – 3. februar Isbjørnserie 7 år 4. runde
2. – 3. februar Isbjørnserien 8-9 år 5. runde
9. - 10. februar Aktivitetsserie 10 – 11 år 6. runde
17. februar-2. mars Vinterferie spillefri regionserien 23.-24. februar
2. – 3. mars Lerøyserien 18 år, 4. runde og BRING 16 år, 3/4. runde
9. - 10. mars Isbjørnserie 7 år 5. runde
9. - 10. mars Isbjørnserie 8 – 9 år 6. runde
16. – 17. mars Aktivitetsserien 10-11 år, 7. runde
15.-17. mars Bylagsturnering 15 år
30. – 31. mars Isbjørnserie 7 år 6. runde
30. – 31. mars Isbjørnserie 8 – 9 år 7. runde
31. mars Sluttspill J/G 16 og 18
6. – 7. april Lerøyserien 18 år og BRING 16 sluttspill
6. – 7. april Aktivitetsserie 10 – 11 år 8. runde
6. april Siste serierunde i 3. divisjon 
7. april Sluttspill for 14 årsklassene i Håkons Hall
6. – 7. april Sluttspill for 12 årsklassene
14. – 22. april Påske
27. april Kvalifiseringskamper til 3. divisjon
26. – 28.april Elverum Yngres Cup i Elverumsområdet
1. mai

Påmeldingsfrist 2019 - 2020

2.    Generelt

2.1.  Seriespill- og kampavvikling i NHF Region Innlandet følger som hovedregel NHFs Lov, kamp- og konkurransereglement. Avvik fra dette er spesifisert for hver konkurranse og/eller konkurranseklasse.

2.2.  Kampreglement for NHF Region Innlandet

   § 1 Alle lag tilsluttet NHF Region Innlandet skal spille og arrangere sine kamper i overensstemmelse med dette kampreglementet og Norges Håndballforbunds lover, kampreglement og spilleregler.

 

   § 2 RETNINGSLINJER FOR KAMPAVVIKLING

       Styret for NHF Region Innlandet utarbeider retningslinjer for gjennomføringen av alle kamper i regionens regi, disse sendes klubbene sammen med innbydelse til ny sesong. Vinnerne i regionens senioravdelinger har rett til opprykk. Øvrige bestemmelser om opp og nedrykk for seniorlag utarbeides av styret i forkant av hver sesong. Opprykk til forbundets serier reguleres gjennom NHFs Kampreglement.

 

   § 3 KÅRINGER OG PREMIERING

       I NHF Region Innlandet kåres det vinnere i tre kategorier:

                        Avdelingsmester. Premiering av nr. 1.

                        Seriemester. Premiering av nr. 1-2-3.

                        Regionmester. Premiering av nr. 1-2-3.

       I barneklassene 7-11 år kåres det ikke vinnere. Premiering av hver spiller.

       Spesifisert reglement for kåringer og premiering vedtas av Regionstyret for hver sesong.

 

   § 4 PÅMELDINGSKRITERIER

       Styret for NHF Region Innlandet bestemmer hvert år fristen for påmelding av lag som skal delta i seriene. For deltagelse i seriene svarer lagene for deltageravgift som bestemmes av styret NHF Region Innlandet. Klubber som har gjeld til NHF Region Innlandet vil ikke få godkjent påmeldingen før gjelden er oppgjort eller at det er inngått en betalingsavtale.

 

   § 5 BANE/ARRANGEMENTSGODKJENNING

       Styret for NHF Region Innlandet godkjenner baner, fordeler arrangementer og setter opp dommere til kamper i regionens konkurransetilbud.

       Alle klubber som melder på lag til regionens konkurransetilbud må stille med en hovedarena og en reservearena for avvikling av hjemmekamper. Påmeldingen fordrer også at klubben stiller som arrangør av hjemmekamper, og deltar med arrangementspersonell i forbindelse med fellesarrangementer i regi av regionen når klubben deltar med lag i arrangementet (Eksempelvis kvalifiseringer og sluttspill).

 

         § 6 DOMMERKVOTER

Deltagende klubber forplikter seg til å stille med et antall dommere i henhold til de bestemmelser styret i NHF Region Innlandet vedtar for gjeldende sesong.

 

         § 7 ENDRINGER

            Endringer av dette kampreglement kan foretas av regionens ting.

 

2.3.  Hjemmehall/arena.

Alle klubber må stille godkjent hall/arena for gjennomføring av lagets hjemmekamper. Ved avvik fra dette gjelder Kamp- og konkurransereglement for Norges Håndballforbund §24.4:

Makter ikke klubben som er satt opp med hjemmekamp å skaffe hall på den dag som er fastsatt i spilleplanen, kan den myndighet kampen sorterer under beramme kampen spilt i nærmeste tilgjengelig hall.

Regionen benytter begrepene Hjemmehall/arena og Reservehall/arena. Oversikt over hvilke haller som er den enkelte klubbs hjemme- og reservehall/arena oppdateres i TA (Turneringsadministrasjon).

3.    Spillesystem
3.1.  Kvinner og menn 3. divisjon
3. divisjon består av en avdeling for kvinner og en avdeling for menn med inntil 12 lag. Det spilles dobbel serie.

Det kan spilles to kamper samme dag med en times mellomrom.

Opprykk/nedrykk

Vinneren av avdelingen etter endt serie rykker opp til 2. divisjon
Lag nr. 12 etter endt serie rykker ned til 4. divisjon

Lag nr. 11 i sluttabellen spiller kvalifisering om plass i kommende sesongs 3. divisjon mot nr. 2 etter endt serie i hver fjerdedivisjonsavdeling.

Antall lag som rykker ned kan påvirkes av nedrykk i høyere divisjoner og eventuelle endringer vil bli informert om i hvert enkelt tilfelle.                 

3.2. Kvinner 4. divisjon
Kvinner 4. divisjon organiseres i to avdelinger med inntil 12 lag i hver avdeling. Det spilles dobbelt serie.

Det kan spilles to kamper samme dag med en times mellomrom.          

Opprykk/nedrykk

Vinneren av hver avdeling etter endt serie rykker opp til 3. divisjon. Lag nr. to etter endt serie i hver avdeling og lag nr. 11 i 3. divisjon etter endt serie, spiller kvalifisering om plass i kommende sesongs 3. divisjon.

Opprykksretten begrenses til lag nr. fire i sluttabellen.

3.3.  Nye lag.
Nye lag i divisjonsspillet starter i laveste divisjon. For kvinner i 4. divisjon og for menn i 3. divisjon.

3.4.  Serie for utviklingshemmede.
Håndball for utviklingshemmede betegnes HU.

Jenter og gutter spiller på samme lag og det er ingen inndeling i aldersklasser. Det spilles turneringsspill med to kamper pr. lag pr. arrangement. Arrangementene rullerer blant de påmeldte lagene.  Antall turneringer (dager) er seks.
Vinneren av serien kåres til Regionmester.

3.5.  Klasse 18 år, jenter og gutter
Det spilles serie, med påmelding til en klasse for hvert kjønn.

3.5.1. 
Det spilles ikke sluttspill når det er sju lag eller færre.  Vinner av serien kåres til Regionmester.

Hvis klassen består av en avdeling med 8-12 lag spilles det sluttspill med de fire best rangerte lagene.  Vinner av sluttspillet kåres til Regionmester.

3.5.2.  
Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling.  Vinner av sluttspillet kåres til Regionmester. 

3.6.  Jenter 16 år
Det spilles serie, med påmelding til A og B klasse. 
Lagene angir ved påmelding hvilket nivå man vil spille på. 

A-klassen spiller kvalifisering.

Kvalifiseringen til A-klassen finner sted i tidsrommet 3. - 23. september. 
Seriespillet i alle klasser avsluttes med sluttspill 6.-7. april 2019  31. mars 2019

3.6.1. 
Spilleberettigelse under kvalifisering
Dersom en klubb melder på flere lag i A-klassen, kan en spiller kun delta på et av klubbens lag under kvalifiseringen.  Det gis ikke dispensasjon fra aldersbestemmelsene i kvalifiseringen eller A-1 klassen, etter gjennomført kvalifisering kan man søke om inntil to dispensasjoner i A-2 klassen.

Sammensatte lag i A-1 og A-2
Det er ikke tillatt med sammensatte lag i kvalifiseringen eller i A-1.  Etter avsluttet kvalifisering kan det søkes om sammensatte lag i A-2.Kvalifiseringspuljene vil ikke bli endret dersom lag trekker seg fra kvalifiseringen etter 1. september. Lag som er påmeldt i A og som ikke møter til kamp i kvalifiseringsspillet blir automatisk flyttet over i B-klassen.

3.6.2.    Jenter 16 A-1
Jenter 16 A-1 består av 10 lag.

3.6.2.1.       Spilleberettigelse i A-1
I A-1 kan det fritt benyttes inntil tre spillere på lag i A-2 eller B-serie. Det betyr at klubber som har ett eller flere lag i A-1, kun kan flytte tre spillere totalt ned til lavere nivå, uten at disse spillerne må stå over kamp i A-1.

Dette gjelder også mellom flere lag fra samme klubb i A-1.

Disse tre spillerne kan også spille på flere lag samme dag, men reglene i § 18. 19 og 20 i NHF Lov- og kamp må følges.

Denne regelen gjelder ikke i kvalifisering til A-1 og i sluttspillkamper.                  

3.6.2.2. Trekking av lag fra A-1.
Dersom et lag etter endt kvalifisering trekker laget fra A-1, tilbys laget plass i B-klassen.

3.6.2.3. Utgiftsfordeling og deltageravgift i kvalifisering
I kvalifiseringsspillet i Stangehallen benyttes fordeling av dommerutgifter på deltagende lag i tillegg til deltageravgift og kvalifiseringsavgift.

3.6.2.4.        Serieavslutning/sluttspill Jenter 16 A-1
Serien avsluttes med sluttspill 6. -7.april 2019 31. mars 2019, der de fire beste deltar. Vinner av sluttspillet kåres til Regionsmester. 

3.6.3.  Jenter 16 – A-2
Består av de lagene som ikke kvalifiserte seg til A-1. 

Det etableres det antallet avdelinger i A-2 som gir en fornuftig inndeling utfra antallet lag. 

3.6.3.1.  Spilleberettigelse
I A-2 og jenter 16B, kan det fritt benyttes spillere på lavere lag uten at disse må stå over en høyere rangert lags kamp.

Disse spillerne kan også spille på begge lag samme dag, men reglene i § 18, 19 og 20 må følges.

3.6.3.2. Serieavslutning/sluttspill Jenter 16 A-2
Serien avsluttes med sluttspill 6. - 7. april 2019 31. mars 2018

Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester A-2.

Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire best rangerte lagene.

Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 

Hvis klassen består av tre avdelinger eller mer, gjennomføres det sluttspillet med avdelingsvinnerne.

3.6.4. Jenter 16B
Består av det antallet avdelinger som antallet lag påmeldt gir grunnlag for.  Vinnerne av hver avdeling kåres til avdelingsmestere. 

3.6.4.1. Serieavslutning/sluttspill Jenter 16 B
Serien avsluttes med sluttspill 6.-7. april 2019 31. mars 2019

Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Jenter 16B.

Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire best rangerte lagene.

Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling.

Hvis klassen består av tre avdelinger og mer, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

3.7.  Gutter 16 år
Lagene spiller en kvalifiseringsserie fra seriestart og fram til 2. desember

Serien vil være inndelt i det antallet avdelinger som påmeldte lag gir grunnlag for.

Ny serie settes opp for andre halvdel av sesong, og det vil bli gjort en vurdering av organisering, avdelinger osv. utfra nivå og antall lag.

Dersom det ikke er tilstrekkelig antall lag spilles det en gjennomgående serie gjennom hele sesongen.

3.7.1.   Serieavslutning/sluttspill Gutter 16
Serien avsluttes med sluttspill for de fire best plasserte lagene 6.-7. april 2019  31. mars 2019. Vinneren av sluttspill G16 kåres til Regionmester.

3.8.  Jenter 14 år
Det spilles serie, med påmelding til A og B klasse. 

Lagene angir ved påmelding hvilket nivå man vil spille på. 

A-klassen spiller kvalifisering til A-1 og A-2.

Kvalifiseringen til A-klassens A-1 og A-2 finner sted i tidsrommet 3. - 22. september. 
Seriespillet i alle klasser avsluttes med sluttspill 6.- 7. april 2019.

3.8.1.1.       Spilleberettigelse under kvalifisering
Dersom en klubb melder på flere lag i A-klassen, kan en spiller kun delta på et av klubbens lag under kvalifiseringen til A-1.  Det gis ikke dispensasjon fra aldersbestemmelsene i kvalifiseringen eller A-1, etter gjennomført kvalifisering kan man søke om inntil to dispensasjoner i A-2.

3.8.1.2.       Sammensatte lag i A-1 og A-2
Det er ikke tillatt med sammensatte lag i kvalifiseringen eller i A-1.  Etter avsluttet kvalifisering kan det søkes om sammensatte lag i A-2.Kvalifiseringspuljene vil ikke bli endret dersom lag trekker seg fra kvalifiseringen etter 1. september. Lag som er påmeldt i J14A og som ikke møter til kamp i kvalifiseringsspillet blir automatisk flyttet over i B-klassen.

3.8.2.    Jenter 14 A-1
Jenter 14 – A-1 består av inntil 12 lag.

Serien avsluttes med sluttspill for de fire beste lagene 6.-  7. april 2019.

3.8.2.1.       Spilleberettigelse i A-1
I A-1 kan det fritt benyttes inntil tre spillere på lag i A-2 eller B-serie. Det betyr at klubber som har ett eller flere lag i A-1, kun kan flytte tre spillere totalt ned til lavere nivå, uten at disse spillerne må stå over kamp i A-1.

Dette gjelder også mellom flere lag fra samme klubb i A-1.

Disse tre spillerne kan også spille på flere lag samme dag, men reglene i § 18. 19 og 20 i NHF Lov- og kamp må følges.

Denne regelen gjelder ikke i kvalifisering til A-1 og i sluttspillkamper.

3.8.2.2. Trekking av lag fra A-1.
Dersom et lag etter endt kvalifisering trekker laget fra A-1, tilbys laget plass i B-klassen.

3.8.2.3. Utgiftsfordeling og deltageravgift i kvalifisering
I kvalifiseringsspillet i Stangehallen benyttes fordeling av dommerutgifter på deltagende lag i tillegg til deltageravgift og kvalifiseringsavgift.

 3.8.2.4.  Serieavslutning/sluttspill Jenter 14 – A-1
Serien avsluttes med sluttspill 6.-  7. april 2019, der de fire beste i A-1 deltar. Vinner av sluttspillet kåres til Regionsmester.

3.8.3.    Jenter 14 – A-2
Består av de lagene som ikke kvalifiserte seg til A-1. 

Det etableres det antallet avdelinger i A-2 som gir en fornuftig inndeling utfra antallet lag. 

3.8.3.1.        Spilleberettigelse
I A-2 og jenter 14 B kan det fritt benyttes spillere på lavere lag uten at disse må stå over en høyere rangert lags kamp.

Disse spillerne kan også spille på begge lag samme dag. Men reglene i §18, 19 og 20 må følges.

Denne regelen gjelder ikke i kvalifisering til A-1 og A-2 og i sluttspillkamper.

3.8.3.2.        Serieavslutning/sluttspill Jenter 14 A-2
Serien avsluttes med sluttspill 6.-  7. april 2019. 

Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester A-2.

Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire best rangerte lagene.

Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 

Hvis klassen består av tre avdelinger eller mer, gjennomføres det sluttspillet med avdelingsvinnerne.

3.8.4.    Jenter 14B
Består av det antallet avdelinger som antallet lag påmeldt gir grunnlag for.  Vinnerne av hver avdeling kåres til avdelingsmestere. 

3.8.4.1. Serieavslutning/sluttspill Jenter 14 B
Serien avsluttes med sluttspill 6.-  7. april 2019

Vinner av sluttspillet kåres til Seriemester Jenter 14B.

Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire best rangerte lagene.

Hvis klassen består av to avdelinger gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling.

Hvis klassen består av tre avdelinger og mer, gjennomføres det sluttspill med avdelingsvinnerne.

3.9.  Gutter 14 år
Lagene spiller en kvalifiserings serie fra seriestart til ca. 2.desember som vil bestå av det antallet avdelinger som antallet påmeldte lag gir grunnlag for.

Ny inndeling etter kvalifiseringsserien – de 4 beste fra hver avdeling danner ny G14 A-1 og øvrige lag danner G14 A-2.

3.10. Klasse 12 år – jenter og gutter
For jenter meldes det på til seriespill med geografiske oppsatte avdelinger. Vinnerne av hver avdeling kåres til Seriemester.

For gutter avgjøres avviklingsformen når påmelding foreligger og lagene har kommet med sine innspill.

Seriene avsluttes med sluttspill 6. – 7. april 2019. Vinner av sluttspillet kåres til Regionmester.

3.10.1 Serieavslutning/sluttspill 12 år
Hvis klassen består av en avdeling spilles det sluttspill med de fire best rangerte lagene.

Hvis klassen består av 2 avdelinger og mer gjennomføres det sluttspill med nr. 1 og 2 fra hver avdeling. 

4. Sluttspill

4.1. Reglement for sluttspillavvikling vedtas av Regionstyret.

Klubbene inviteres til å søke som arrangør av sluttspill, eller til å delta i avviklingen av sluttspillene.

4.2.  Sluttspill avvikles 6. - 7. april 2019 for klassene 12 og 14 år
        Sluttspill avvikles 31. mars 2019 for klassene J/G 16 og 18 år. 

4.3.  Det er ikke anledning til å bruke spillere om hverandre når en klubb har flere lag i samme sluttspill.  Dersom en klubb har lag i flere sluttspill i samme årsklasse kan en spiller kun delta på et av lagene.

4.4. Et lag som ikke stiller i to (2) eller flere kamper i en konkurranse (serie/avdeling/pulje), kan, etter vurdering av kampens myndighet, miste retten til å vinne eller til å delta i Sluttspill. Ref. § 17-5 Kamp- og konkurransereglement.

4.5. Dommerutgifter fordeles på deltagende lag i sluttspillet.

5. Regionmesterskap Videregående skoler

NHF Region Innlandet har ansvar for planlegging, oppsett og gjennomføring av Regionmesterskapet – i tett samarbeid med Stange Vgs.
Mesterskapet er åpent for alle videregående skoler og folkehøgskoler.

5.1. Hver skole kan delta med et eller flere lag. 

Den enkelte spiller kan kun delta på ett lag i Regionmesterskapet. 
Hvert lag kan bestå av inntil 16 spillere, hvorav inntil 14 spillere benyttes i hver kamp. 

Spillerne må være fulltidselever ved skolen for å kunne delta.
Deltagende lag må stille en dommer pr påmeldte lag.

5.2. Regionmesterskapet arrangeres i Stangehallen i februar 2019.
Det spilles innledende runder i puljer med avsluttende cup-spill.

6. Spillesystem barnehåndball 7-11år

6.1.  Isbjørnserien gutter/jenter 7-9 år
Det spilles Firerhåndball på tvers av vanlig håndballbane (20x12 meter).

Isbjørnserien settes opp med rene gutte- og jenteavdelinger.  Hovedregelen er 3 kampdager pr kampdag, men unntak kan forekomme.

6.1.1.     
Det innføres muligheter for aldersdispensasjon i 7-9 årsklassen.  Det kan gis aldersdispensasjon for inntil 2 spillere pr lag pr kamp, men kun 1 aldersdispensasjonsspiller på banen av gangen.

6.1.2.     
Inntil 2 jenter kan delta på guttelag pr kamp.

6.1.3.     
Det brukes spillelister gjeldende for den aktuelle kampdagen, i stedet for kamprapport pr kamp.

6.1.4.     
Kun to lag fra samme klubb kan påregne å spille i samme hall samme kampdag. 

6.1.5.   
Det tillates ikke antilag. 

6.1.6.     
Hovedpåmelding avsluttes 23. september 2018. 

6.1.7.     
Påmeldingsfrist for nye lag til andre halvdel av sesongen er 25. november 2018.

6.1.8.     
Siste spillerunde er 30. – 31. mars 2019.

6.1.9.     
Gutter/Jenter 7 år gjennomfører 6 spilledager i løpet av sesongen.

6.1.10.  
Gutter/Jenter 8-9 år gjennomfører 7 spilledager i løpet av sesongen.

6.2.  Aktivitetsserie Jenter og Gutter 10-11 år
Det spilles Sekserhåndball på full bane med nedsenket tverrlegger (30 cm). Det gjennomføres 8 spilledager i løpet av sesongen. Lagene tilbys 2 eller 3 kamper per kampdag. Aktivitetsserien settes opp med rene gutte- og jenteavdelinger.

6.2.1.     
Det innføres muligheter for aldersdispensasjon i 10-11 års klassen. Det kan gis aldersdispensasjon for inntil 2 spillere per lag per kamp, men kun 1 aldersdispensasjonsspiller på banen av gangen.

6.2.2.     
Inntil 3 jenter kan delta på guttelag per kamp (max 2 på banen samtidig).

6.2.3.     
Kun to lag fra samme klubb kan påregne å spille i samme hall samme kampdag.

6.2.4.     
Det tillates ikke antilag.

6.2.5.     
Hovedpåmelding avsluttes 1.5.2018

6.2.6.     
Påmeldingsfrist for nye lag til andre halvdel av sesongen er 25. november 2018.

6.3.  Isbjørnkøppen 7-9 år
Oppstartsturnering for de yngste arrangeres i uke 42, den 20. og 21. oktober.

Turneringene spilles over en dag.
Isbjørnkøppen arrangeres inntil fire steder i Regionen, geografisk fordelt basert på påmeldingen.

6.3.1.1.         
Det spilles Firerhåndball på tvers av vanlig håndballbane (20x12 meter).  

Hvert lag spiller inntil fire kamper i løpet av turneringsdagen, med noe forkortet spilletid. Omgangenes varighet tilpasses antall påmeldte lag.

6.3.1.2.         
Inntil to jenter kan delta på guttelag pr kamp.

6.3.1.3.         
Påmeldingen avsluttes 9.oktober.

7.    Sesongplan

7.1.  SERIESTART – SERIESLUTT

7.1.1.    Seriestart

Senior                         tidligst 3.september
J/G18                          tidligst 10.sep
J16A og J14A             tidligst 3.september
J/G12                          tidligst 8.sep
J14B/G14                   tidligst 8.sep
J16B/G16                   tidligst 10.sep
J/G7-J/G11                 uke 41 for Opplandslag, uke 42 for Hedmarkslag

7.1.2.    Sluttspill og serieavslutning
J/G18-16-14 og 12     06.april – 07.april i Håkons hall Lillehammer.

7.2.  Skoleferier
7.2.1.  Hedmark
Høstferie i Hedmark er uke 41. Alle lag tilhørende Hedmark fylke har spillefri 6. - 7. og 13. oktober 2018.

Vinterferie i Hedmark er uke 8 i 2019.  Alle lag tilhørende Hedmark fylke har spillefri 17.februar og 23. - 24.februar 2019.

7.2.2.  Oppland
Høstferie i Oppland er uke 40.  Alle lag tilhørende Oppland fylke har spillefri 30.september og 6.-7. oktober 2018.

Vinterferie i Oppland er uke 9 i 2019. Alle lag tilhørende Oppland fylke har spillefri 23. - 25. februar og 2. mars 2019.

7.3.  Kamper på hverdager
7.3.1.     
Det kan settes opp lokale kamper i alle klasser i regionserien på hverdager i tillegg til helgekamper.  Når terminlisteforslaget foreligger må kamper som ønskes spilt på hverdag avtales med motstander med dato, klokkeslett og hall.

Husk dag og klokkeslett i den hallen kampene ønskes spilt.

Kampstart skal som hovedregel ikke være før kl.1800 og ikke senere enn kl. 2000. Skjønnsmessige hensyn skal tas.

 

 

8.    Flere lag i samme aldersklasse

8.1. 
En klubb kan stille flere lag i hver aldersklasse.

8.2.  
I klassene fra og med J/G 12 til og med J/G 18, unntatt J14 og J16 kan det fritt benyttes spillere på 2.-laget uten at disse må stå over en 1.-lagskamp. 

Disse spillerne kan også spille på begge lag samme dag, men reglene i § 18, 19 og 20 må følges. 

For A-klassene i J14 og J16 A-1 kan det fritt benyttes inntil tre spillere på lag i A-2 eller B-serie. Det betyr at klubber som har ett eller flere lag i A-1, kun kan flytte tre spillere totalt ned til lavere nivå, uten at disse spillerne må stå over kamp i A-1.

Dette gjelder også mellom flere lag fra samme klubb i A-1.

Disse tre spillerne kan også spille på flere lag samme dag, men reglene i § 18. 19 og 20 i Reglement for lisens og deltagerberettigelse i NHF må følges.

Denne regelen gjelder ikke i kvalifisering til A-1 og i sluttspillkamper. 

8.3.   
Når det i en klasse stilles med flere enn ett lag må 1.laget stille til samtlige kamper for at 2.laget skal få delta videre, 2.laget stille til samtlige kamper for at 3.laget skal få delta osv.

9.    Rene lag – gutte- og jentelag

Det inviteres til rene gutte- og jenteserier i alle klasser fra og med 7 år, dog er det tillatt med 2 jenter på guttelag i klassene G7, G8 og G9. Det gis mulighet for å ha med 3 jenter på guttelag i klassen 10-11 år, det presiseres at kun 2 jenter kan være på banen samtidig.

10. Klubbsamarbeid

10.1.  Partnerklubbsamarbeidlubb (prestasjonsklubb) kan knytte til seg en eller flere samarbeidsklubber (kalt partnerklubber). 

Prestasjonsklubben skal sende avtalen til NHF til godkjenning innen 1. mai.
Avtalen trer ikke i kraft før slik godkjenning er gitt.

10.2. Sammensatte lag
Sammensatte lag er en samarbeidsform som har til hensikt å sikre opprettholdelse av et aktivitetstilbud der en klubb alene ikke har spillergrunnlag til å danne et lag.

Regionstyret kan etter retningslinjer fastsatt av Forbundsstyret godkjenne at to eller flere klubber spiller med sammensatte lag.  Godkjenningen gjelder for en sesong og kan ikke avbrytes.  Søknad om godkjennelse må være undertegnet av de klubbene som skal avgi spillere til laget, og den må være mottatt innen fastsatt frist; 1. mai.

I søknaden må det argumenteres for at samarbeidet er nødvendig for å gi et sportslig tilbud.

Av søknaden må det fremgå hvilken av de samarbeidende klubbene som skal være ansvarlig for laget i henhold til NHFs lov, kamp- og konkurransereglement samt Protest og disiplinærreglement.  Likeledes skal det i søknaden klargjøres hvilken av de samarbeidende klubbene som skal beholde rettighetene i seriesystemet dersom samarbeidet opphører.

Sammensatte lag har de samme rettighetene som rene lag hva angår rett til opp- og nedrykk, mesterskap og lignende innenfor Region Innlandets ansvarsområde.  Spillere som deltar på sammensatte lag kan samtidig spille på sine respektive klubbers lag i andre klasser.

For sammensatte lag gjelder andre regler i NHF-serier, bl.a. Bringserien G/J16 år, Lands-serien G/J18. Der kan man ikke delta som sammensatt lag.

11. Kampkollisjoner  – antilag

11.1. Antilag vil si at lagene ikke skal ha kamper til samme dag/tidspunkt. 

Samtlige påmeldte lag i klassene J/G 12 til senior kan velge ett antilag. 
Antilag kan kun meldes med bakgrunn i spillere og ikke trenere som trener flere lag.

  • Eksempel 1

J18 kan ikke spille når klubbens kvinner 4. divisjonslag spiller.

  • Eksempel 2

J16 og J18 kan ikke ha kamper samtidig.

11.2.              
Det tillates IKKE antilag i klassene 7-8-9-10 eller 11 år.

 

12.  Deltageravgifter

I Regionsserie og Aktivitetsserien blir klubben fakturert for 50% ved påmelding og denne fakturaen må betales ved forfall for at påmeldingen skal bli godkjent.

Resterende 50% faktureres pr. 1. november. 

Deltakeravgiftene i de ulike Konkurranseklassene: 

Konkurranseklasse

Pris pr. sesong

Faktureres ved påmelding 1. mai

Faktureres innen 1. nov.

Faktureres innen 15.mars

3.-4. divisjon

Kr   9.650

Kr 4.825

Kr 4.825

 

HU-lag

Kr.  5.000

Kr.  2.500

Kr.  2.500

 

J/G14-18

Kr.  9.150

Kr. 4.575

Kr. 4.575

 

J/G12

Kr.  8.150

Kr.  4.075

Kr.  4.075

 

Aktivitetsserien J/G10-11

Kr.  4.000

Kr.  2.000

Kr. 2.000

 

Isbjørnserien J/G8-9 år

Kr.  2.300

 

Kr. 1.150

Kr. 1.150

Isbjørnserien J/G7 år

Kr.  1.700

 

Kr. 850

Kr. 850

Isbjørnkøppen 7-9 år

Kr.     790

 

Kr.     790

 

Kvalifisering J14A

Kr.  1.350

 

Kr. 1.350

 

Kvalifisering J16A

Kr.  1.350

 

Kr. 1.350

 

I kvalifiseringsspillet for A-serie J14 og 16, benyttes fordeling av dommerutgiftene på deltakende lag i tillegg til deltageravgiften.

I sluttspillene i Regionsseriene benyttes det fordeling dommerutgiftene på deltakende lag.

 

13. Trekking av lag

13.1 Trekking før 10. august

Klubben hefter for første del av deltakeravgiften (dvs. 50%) ved trekking av et lag fram til denne dato.

13.2.      Trekking etter 10.august

13.2.1.  
Klubben hefter for full deltakeravgift for lag som trekkes etter 10. august.

13.2.2.  
Klubber som trekker seniorlag etter 10. august ilegges i tillegg et gebyr på kr. 1.500,- pr. lag som trekkes.

13.2.3.
Klubber som trekker aldersbestemte lag (J/G12-18 år) etter 10. august ilegges i tillegg et gebyr på kr. 1.000,- pr. lag som trekkes.

13.2.4.  
Klubber som trekker lag i Aktivitetsserien (10-11 år) ilegges et gebyr på kr. 250,- pr. lag som trekkes.

13.2.5.  
Klubber som trekker lag i Isbjørnseriene (7-9 år) ilegges et gebyr på kr. 250,- pr. lag som trekkes.

13.3. Flere lag i samme klasse
Når en klubb stiller flere lag i samme konkurranse trekkes lavest rangerte lag først.  Dvs 3.laget trekkes før 2.laget og 2.laget før 1.laget.

14. Dispensasjoner fra aldersbestemmelsene

Regionen kan gi dispensasjon når klubben kan vise til at dette vil gi økt aktivitet, enten ved at klubben da kan gi et sportslig tilbud til en enkeltspiller eller for at klubben skal ha mulighet til å stille lag i serien.

Dispensasjoner skal brukes med fornuft og kan trekkes tilbake ved misbruk i forhold til intensjonen med ordningen.
Laget MÅ ta med dispensasjonsbeviset til alle kamper og viser det uoppfordret til dommere og motstandere, slik at eventuelle misforståelser ikke oppstår.
Dispensasjonen gjelder for kamper som arrangeres av Region Innlandet. For kamper i nasjonale tilbud, andre regioner, turneringer og lignende må det søkes særskilt til det organisasjonsledd som administrerer tilbudet. Dette betyr at en dispensasjon gitt av Region Innlandet ikke kan benyttes i for eksempel Bringserien J/G 16 eller Landsserien J/G 18 osv.
14.1.
Klubbene kan søke om dispensasjon fra aldersbestemmelsene for spillere som er opptil ett år for gammel.
14.2.
Dispensasjon i Isbjørnserie (7-9 år) og Aktivitetsserie (10-11 år) gis for inntil to spillere pr. lag. Det kan kun benyttes en spiller på banen av gangen, men begge kan delta i samme kamp.
Dispensasjon i Regionseriene (12-18 år) kan gis for inntil tre spillere pr. lag.
Kun to spillere med dispensasjon kan benyttes pr. kamp, dvs. være ført på kamprapporten. Dette gjelder ikke klassene J14A-1 og J16A-1 samt kvalifisering til dette.
14.3.
Lag som har benyttet tre dispensasjonsspillere i en og samme kamp kan miste retten til videre deltakelse i konkurransen.
Dersom lag med innvilget dispensasjon trekkes fra serien, annulleres dispensasjonen. Klubben må da søke om dispensasjon fra aldersbestemmelsene på nytt.
14.4.
Søknad om dispensasjon skal skje på eget søknadsskjema som sendes Regionskontoret. Skjemaet finnes under”Skjema” på regionens hjemmeside. Søknader skal skrives under av foresatte, klubbleder og trener. I søknaden må det redegjøres for øvrig tilbud i egen klubb/nærliggende klubb, evt. om det ikke er grunnlag for å stille lag på grunn av for få spillere. Det må også framgå om klubben har vurdert å flytte opp spillere på lag fra lavere alderstrinn. Søknad må være regionskontoret i hende fem (5) virkedager før aktuell kampdato.

I NHF Region Innlandet gis det dispensasjoner for de ulike klassene slik:

Konkurranseklasse

Antall disp. pr. lag

Antall disp.
pr. kamp

Antall disp.
på banen samtidig

Kommentarer

J14A og J16A - 
Kval til A-1

 

0

 

0

 

0

 

J14A og J16A –
A-1

 

0

 

0

 

0

 

J14A og J16A –
 A-2

 

3

 

2

 

2

Søknader fremmes etter kvalifiseringsspillet

Regionseriene

J/G12-G14-G16-J/G18-J14B-J16B

 

3

2

2

 

Aktivitetsserien

J/G10-11 år

 

2

 

2

 

1

Det kan benyttes inntil 3 jenter på guttelag, kun 2 kan være på banen samtidig.

Isbjørnserien
G/J7-9 år

 

2

 

2

 

1

Det kan benyttes inntil to jenter på guttelag.

 

15. Dommere

15.1 Påmelding
Dersom lagspåmeldingen skal bli godkjent må alle klubbens dommere være påmeldt innen 1. mai 2018.

Klubben har ingen anledning til å stille flere lag enn de har dommere til.  Påmeldingen av lag til sesongen 2018/19 godkjennes fra 12 år til og med Grundigligaen, inntil dommerkvoten er oppfylt. 

15.2 Dommerkvoter
Påmeldte dommere må ha fylt 15 år. Klubber som deltar i seriespill – gjelder alle divisjoner og klasser – (unntatt for klasse 11 år og yngre), plikter å stille dommere etter følgende påmelding:

1 – 2 lag må stille med     1 dommer
3 – 4 lag                            3 dommere
5 – 6 lag                            4 dommere
7 – 8 lag                            5 dommere
9 - 10 lag                          6 dommere
11-12 lag                          7 dommere
13-14 lag                          8 dommere
15-16 lag                          9 dommere osv.

Dommeren teller kvotemessig for den klubb som har meldt vedkommende på til dømming i seriespillet og som dommeren har akseptert påmeldingen fra.

15.3 Dommerpar - system,
§39 i NHF Kamp- og Konkurransereglement

Regionene har generell dispensasjon til å benytte bare èn dommer i sine serier.

15.4 Dommernes nøytralitet
§40 i NHF Kamp- og Konkurransereglement

I kamper i regions- og soneserier er alle dommere å betrakte som nøytrale.

15.5 Dommer som ikke møter
§41 i NHF Kamp- og Konkurransereglement

Hvis de oppnevnte dommere ikke møter til fastsatt tid, skal arrangøren eller hjemmelaget (i samarbeid med gjestende lag) skaffe andre dommere (en annen dommer) - om mulig på samme nivå som de oppsatte dommerne til kampen.

Kan ikke (en) autorisert(e), nøytral(e) dommer(e) skaffes, plikter lagene likevel å gjennomføre kampen, eventuelt under protest. Kampen skal i så fall dømmes av ikke-nøytral(e) dommer(e) eller eventuelt av annen/ andre håndballkyndig(e) person(er). Kampens gyldighet er i slike tilfelle likevel avhengig av om de(n) som dømte kampen senere blir godkjent av den myndighet kampen sorterer under.

Hvis en av de to oppnevnte dommerne møter til fastsatt tid, kan vedkommende dømme sammen med en dommer som er foreslått av arrangøren eller lagene.

15.6 Krav til dommer
Påmeldt dommer må ha godkjent dommerkurs trinn 1.

Hver dommer må lede minst 25 kamper i løpet av sesongen for å bli regnet som aktiv.

Dommeren må være medlem av den klubb som melder dommeren på og løse lisens iht «Reglement for lisens og deltagerberettigelse i NHF» § 3 og §4.

15.7 Gebyr
Dommere som teller på klubbkvoten og som har mange forfall og sperrer og som derved ikke innfrir sin del av antall kamper, vil bli strøket og klubben må skaffe erstatter.

Dersom klubben ikke oppfyller kvoten av dommere etter strykning, må det skaffes ny dommer, ellers kan klubben ilegges et gebyr fastsatt av Regionstyret.

Klubben er ansvarlig for sine påmeldte dommere også når det gjelder gebyrer.

Les om Digital dommerregning her

16.1 Utgiftsdekning til dommere
Dommerne får refundert sine utgifter etter følgende satser pr. dommer pr. kamp:(Satsene ble vedtatt av Regionstyret mars 2018)

  • Senior 3.div                kr 550,-
  • Senior 4.div                kr 400,-           
  • Veteran 35                  kr 250,-
  • 18 år                           kr 350,-
  • HU - kamper              kr 225,-
  • 16 år                           kr 300,-
  • 14 år                           kr 225,-
  • 12 år                           kr 170,-
  • 11 og 10 år anbefalt   kr 100,-
  • 6-9 år anbefalt            kr 100,-

16.2 Bilgodtgjørelse
For kjøring med egen bil kr. 3,50 pr. km. Pr. passasjer kr. 1,- pr. km. En forutsetter bruk av offentlig kommunikasjon når det faller rimeligere og praktisk.

16.3 Diett uten overnatting (endret 22.juni 2018)

Fra 6 til 12 timers fravær            kr. 297,-
Over 12 timers fravær                 kr. 552,-

16.4 Diett med overnatting
over 12 timers fravær                kr. 733,-

Måltidsfradrag:
Frokost, 20% av diettsatsen
Lunsj, 30% av diettsatsen
Middag, 50% av diettsatsen

Ved fravær beregnes tiden som medgår fra avreisetidspunkt til ankomst hjemmet. For bilgodtgjørelse og diett vises det til skattedirektoratets legitimasjonskrav.

16.5 Retningslinjer for utbetaling av dommergodtgjøringer.
Kjøregodtgjøringen skal deles på antall hjemmelag som spiller i de kampene dommeren har dømt. Dvs. at det føres 1/3 av kjøregodtgjøringen på kamp 1, 1/3 på kamp 2 og 1/3 på kamp 3, hvis dommeren har dømt 3 kamper. 

Dommere skal samkjøre i en bil der dette er naturlig, enten fra hjemstedsadresse eller et nærmere angitt møtested. Annet skal godkjennes av regionen på forhånd og anmerkes på kamprapporten i kommentarfeltet.  Kilometergodtgjøring beregnes fra hjemstedsadresse til kampsted.

For arrangementer i Isbjørnserien 6-9 år og Aktivitetsserien 10-11 år er det arrangerende klubb som hefter for utgiftene (honoraret) til barnekamplederne. Det skal ikke sendes regning til gjestende klubber for dette i etterkant. Utgiftene fordeler seg omlag likt klubbene imellom i løpet av sesongen utfra fordeling av arrangementene.

16.6 Digital dommerregning i TA (Turneringsadministrasjon)

1. Dommer leverer digital regning i TA etter at det er registrert resultat i kampen.

2. Klubbene ved leder eller kampansvarlig i klubben godkjenner regningen i TA og overfører penger til dommerne – senest innen fem (5) virkedager etter arrangementet/kampen.

3. Dersom klubben ikke overholder tidsfristen vil den ilegges gebyr på kr. 500,- pr. sak.

17. Gebyrer

A

Arrangør som ikke møter

2.000,-

B

Arrangør av Isbjørnserie- og aktivitetsserierunder som ikke møter eller som trekker seg senere enn 14 dager før runden

2.000,-

C

Lag i Isbjørnserien G/J 6-9 år og Aktivitetserien J/G 10-11 år som trekkes fra et enkeltarrangement senere enn 14 dager før arrangementet

300,-

D

Omberammelsesgebyr (innen 8-dagersfristen)

750,-

E

Omberammelsesgebyr (etter 8-dagersfristen)

1.500,-

F

Andre gangs brudd på den enkelte halls bestemmelser om klisterbruk

1.000,-

G

Andre gangs brudd på bestemmelser om klisterforbud i klassene til og med J/G 14 år

1.000,-

H

Seniorlag som trekkes/utelukkes fra seriene etter 10. august

Påløpt deltakeravgift refunderes ikke.

 

1.500,-

I

Aldersbestemte lag som trekkes/utelukkes fra seriene etter 10. august Påløpt deltakeravgift refunderes ikke.

1.000,-

J

Lag i Isbjørnserien G/J 7-9 år og Aktivitetsserien J/G 10-11 år som trekkes fra serien. Påløpt deltakeravgift refunderes ikke

250,-

K

Lag som ikke møter/spiller oppsatt kamp

 

 

Aldersbestemt 1.gang

1.500,-

 

Aldersbestemt 2.gang, og laget kan strykes, hefter for full deltageravgift      

3000,-

 

Senior 1.gang

3.500,-

 

Senior 2.gang, og laget kan strykes, hefter for full deltageravgift

6.000,-

L

Gebyr for manglende dommer i henhold til dommerkvote

5.000,-

M

Gebyr for manglende dommerbetaling over nettbank

500,-

N

Protestgebyr

750,-

18. Retningslinjer for omberammelse

18.1 Søknad om omberammelse med gebyr
Søknad sendes elektronisk på TA (Turneringsadministrasjon)

Enhver søknad om omberammelse av terminfestet seriekamp SKAL være gjort i TA senest 8 dager før opprinnelig kampdato. Klubben faktureres med kr. 750,-  i etterkant.

Søknader etter 8 dagers fristen faktureres med kr. 1.500,- i etterkant.

Klubbene må søke om omberamming i hvert enkelt tilfelle. Motstander og hall skal kontaktes for avtale om ny kampdato. Avtalt dato og klokkeslett må oppgis på omberammingssøknaden. 

Kamper som omberammes skal spilles innen 14 dager før eller etter terminfestet dato.  Dette gjelder IKKE de siste 14 dager av serien hvor alle kamper skal spilles før terminfestet dato.

18.2 Følgende årsaker gir grunn for omberammelse uten gebyr

18.2.1 Representasjon
Et lag kan etter skriftlig søknad få omberammet kamp hvis laget eller minst 2 av dets spillere/dommere er forhindret fra å spille grunnet deltagelse i kamp/samling berammet av NHF.

18.2.2 Pålagte aktiviteter
Deltagelse i pålagt leirskoleopphold, konfirmasjonsforberedelser, skoleaktivitet* når minst 2 av de faste spillerne på laget er involvert.  Bekreftelse fra skole, prest må vedlegges søknaden. (* skidag når denne er lagt til helg, skoleturer)

18.2.3 Akutt sykdom
Når minimum 3 av de spillere som tidligere er brukt på laget er dokumentert akutt syke.

Sykedokumentasjon skal sendes regionen senest fem (5) virkedager etter at kampen skulle ha vært avviklet.  Gjøres ikke dette anses kampen for tapt. Sykedokumentasjon p.g.a. skader godkjennes ikke som omberammingsgrunn. Avtalt tidspunkt for når kampen skal spilles sendes inn sammen med sykedokumentasjonen. Sykedokumentasjon må være en skriftlig bekreftelse fra foreldre/foresatte med underskrift. Ferdigprodusert skriv fra klubben er ikke gyldig. For spillere som er over myndighetsalder kreves egenmelding.

18.3Anker
Alle avslag fra administrasjonen kan ankes inn for Regionstyret.

19. Klasser, aldersgrenser, spilletider og ballstørrelser

Aldersgrensene gjelder for hele sesongen 2018 - 2019, også for serie og turneringer som tilhører sesongen 18/19, selv om første kamp spilles etter 1. januar 2019. 

Klasse

Antall spillere

Spilletid

Ball
størrelse

IHFs bestemmelser for ballstørrelse

Kvinner senior
Fylt 16 år

14

2 x 30
10 min pause

2

IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)

Jenter 20
Født 98 eller senere

14

2 x 30

2

 

Jenter 18
Født 00 eller senere

14

2 x 25

2

 

Jenter 17
Født 01 eller senere

14

2 x 25

2

 

Jenter 16
Født 02 eller senere

14

2 x 25

2

 

Jenter 15
Født 03 eller senere

14

2 x 25

2

 

Jenter 14
Født 04 eller senere

12

2 x 20

1

IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram)

Jenter 13
Født 05 eller senere

12

2 x 20

1

 

Jenter 12
Født 06 eller senere

12

2 x 20

0

0(47-49cm/250-300 gram)

Jenter 11
Født 07 eller senere

12

2 x 15
5 min pause

           0

 

Jenter 10
Født 08 eller senere

12

2 x 15

0

 

Jenter 9
Født 09 eller senere

8

2 x 15

00

42-45 cm

Jenter 8
Født 10 eller senere

8

2 x 15

 00

 

 Jenter 6 og 7
Født 11 eller senere

 8

 2 x 15

00

 

Menn senior
Fylt 16 år

14

2 x 30
10 min pause

3

IHF 3 (58-60 cm/425-475 gram)

Gutter 20
Født 98 eller senere

14

2 x 30

3

 

Gutter 18
Født 00 eller senere

14

2 x 25

3

 

Gutter 17
Født 01 eller senere

14

2 x 25

3

 

Gutter 16
Født 02 eller senere

14

2 x 25

2

IHF 2 (54-56 cm/325-375 gram)

Gutter 15
Født 03 eller senere

14

2 x 25

2

 

Gutter 14
Født 04 eller senere

12

2 x 20

1

IHF 1 (50-52 cm/290-330 gram)

Gutter 13
Født 05 eller senere

12

2 x 20

1

 

Gutter 12
Født 06 eller senere

12

2 x 20

0

0(47-49 cm/ 250-300 gram)

Gutter 11
Født 07 eller senere

12

2 x 15
5 min pause

0

 

Gutter 10
Født 08 eller senere

12

2 x 15

0

 

Gutter 9
Født 09 eller senere

8

2 x 15

 00

42-45 cm

Gutter 8
Født 10 eller senere

8

2 x 15

00

 

Gutter 6 og7
Født 11 eller senere

8

2 x 15

00

 

 


 

20. Tillatt antall spillere på kamprapport i serietilbudene utenfor regionsserien

Bring-serien J/G16:  14 spillere pr kamp
Lerøyserien J/G18:   14 spillere pr kamp
NM Junior:               14 spillere pr kamp

21. Påmeldingsfrist

Påmelding skjer kun elektronisk i TA (Turneringsadministrasjon) innen 1.mai 2018.

2. mai er den elektroniske påmeldingen stengt.

For enkelte aldersklasser kan det være utvidet påmeldingsfrist, se under den enkelte klasse.

22. Hva er et arrangement?

Et arrangement i håndball er i et overordnet perspektiv avviklingen av en eller flere håndballkamper. For å gjennomføre håndballkamper med suksess kreves det at mange forhold virker sammen samtidig.

Det viktigste er at gjestene som kommer til hallen føler seg velkommen. Dette ivaretas blant annet gjennom følgende punkter: 

 • Trafikkmessig adkomst og parkering
 • Garderober og andre servicefunksjoner for spillere, lagledere og dommere
 • En velfungerende hall med gode lyd og lysforhold, tilpasset oppvarming og godt vedlikehold og renhold
 • Publikumsfasiliteter med gode plasser for å se kampen, god speakertjeneste, informasjon om dagens program via skjermer, tavler eller plakater, serveringsmuligheter, toalett, gode rømningsveier
 • Håndballregionen har plakater for kamper/resultater og sender om ønskelig dette til klubbene.
 • En innpakning av arrangementet som visuelt forteller at dette er et håndballarrangement i regi av klubben.
 • Godt vertskap

 Innenfor dette reglementet er arrangement et av følgende:

 • Isbjørnserien 7-9 år
 • Aktivitetserien 10-11 år
 • Regionserie 12 år til senior 3., 4. og 5. divisjon
 • Arrangementer tildelt av eller i regi av, NHF Region Innlandet (eksempelvis Isbjørnkøppen, Sluttspill osv.)

Alle klubber med lag i Regionseriene, Aktivitetserien og Isbjørnserien må stille som arrangør i sin hjemmehall i løpet av sesongen. Billettinntekter tilfaller som hovedregel arrangørklubben. Unntakene er fellesarrangementer der regionen er hovedansvarlig for arrangementet, for eksempel kvalifiseringsspill eller sluttspill.

NHFs verdier er Begeistring, Innsatsvilje, Respekt og Fair Play. 
Dette er viktige premisser for alle arrangementer i vår region. Vi oppfordrer klubbene til å ha vester eller gensere som benyttes av arrangementsteamet, og verdiene kan med fordel påtrykkes dette tøyet. Fair Play-banner og verdiplakater kan benyttes for å pynte opp hallen under arrangementet. Foreldrevettkortet kan gjerne deles ut sammen med billetten, og dette kortet kan gi en god start for en prat med overivrige tilskuere. Klubbene mottar dette ved å henvende seg til Regionskontoret.

Klubbene oppfordres til å utvikle gode rutiner og praksis for å utøve vertskap.

22.1. Arrangementsutvalg/team
Det anbefales at klubben etablerer et utvalg eller team med ansvar for alle arrangementer i klubben. Utfra størrelse, behov og organisering kan man lage undergrupper eller mindre team som løser de praktiske og faktiske oppgavene i forbindelse med hvert enkelt arrangement eller type arrangement (Isbjørnserie osv.)

Klubbens arrangementsutvalg/team bør ha følgende ansvarsområder:

 • Utarbeide og drifte retningslinjer og prosedyrer for klubbens arrangementer
 • Utarbeide og vedlikeholde en arrangementsoversikt (sted, dato, aktivitet, ansvarlig team osv.)
 • Være registrert som arrangementsansvarlig i klubben, dette for å sikre at melding om eventuelle endringer kommer til riktig person.
 • Rekruttere frivillige til arrangementene
 • Definere Arrangementsansvarlig og team for hvert arrangement.

Det vil i sesongen 2018-19 fortsatt jobbes med utvikling av klubbenes arrangementsteam og regionen vil legge til rette for møteplasser for klubbenes arrangementsteam for erfaringsutveksling og opplæring.

22.2 Arrangementsansvarlig

Arrangementsansvarlig leder det teamet som gjennomfører det enkelte arrangementet. Oppgavene som skal ivaretas er minimum følgende:

 1. Arrangør klubb skal ha en arrangementsansvarlig som ønsker velkommen til alle og viser til garderober for spillere og dommere. God merking av garderober sikrer enklere adkomst for de gjestende lagene. Vedkommende fungerer da også som en kontaktperson om nødvendig for andre ting under arrangementet. Evt. den som har nøkkel og låser opp/igjen garderober.

 2. Sekretariatet skal være bemannet med minimum to personer over 16 år (tidtager/sekretær). Sekretariatet skal foruten å følge med under kamp, sørge for at kamprapporten for påfølgende kamp blir utfylt i god tid før kampstart.

 3. Arrangøren skal informere i hallen om arrangementets program/kampprogram. Resultater fra kampene skal publiseres i hallen fortløpende. Denne informasjonen kan gis gjennom den kanalen man måtte ha tilgjengelige skjermer, plakater, tavler

 4. Følgende materiell skal alltid være tilgjengelig i sekretariatet:
  - NHFs spilleregler,
  - NHFs Lov, kamp- og konkurransereglement samt andre best.
  - Alle skriv fra Region Innlandet ang. regelendringer og arrangement
  - 2 stk. fløyter
  - Utvisningslapper/kladdepapir
  - Telefonnummer til lege/ambulanse
  - Telefonnummer til arrangøransvarlig og dommerkontakt i klubben.
  - Blanke kamprapporter
  - Dommerregninger

 5. Før kampen skal lagene, på dommerens signal, stille opp på midten av banen og hilse mot publikum. Dommere og en fra hvert lag foretar målvalg

 6. Merk at flere og flere kamper vil bli ført med digital kamprapport, og det skal dermed signeres digitalt med PIN-kode for lagledere og dommere. Det er to ulike typer LIVE det kan plottes under en kamp:
  1. Standard (Digital kamprapport)
  2. Enkel (Kun registrere målscore lag, som kampur i hallen)

Sekretæren skal påse at kamprapporten er korrekt utfylt med navn og fødselsdata på alle spillere og ledere. Lagledere skal med sin PIN-kode godkjenne kamprapporten før kampstart sammen med dommerne. Alle mål, advarsler og utvisninger / diskvalifikasjoner skal være påført kamprapporten på riktig spiller. Påse i tillegg at
sluttresultatet er påført kamprapporten.

Lagledere og dommere skal med PIN-kode godkjenne kamprapporten etter kampslutt.

Skulle det være problemer med nettilgang slik at LIVE føring ikke lar seg gjøre, bruker man papirutgaven av kamprapporten og fyller ut LIVE kamprapporten etter at kampen er ferdig. Bruk papirkamprapport som en kladd i tilfelle det skulle blir problemer med nettet underveis i kampen.

Husk å få PIN-kode fra lagledere og dommerne for signering av kamprapporten.

For kamper ført LIVE skal kamprapporter ikke sendes inn til regionskontoret.  Dommerregninger skal heller ikke sendes regionskontoret men oppbevares av klubben som regnskapsbilag.

Tidtaker og sekretær må legges til ved å klikke på kampnummeret i TA og deretter rediger kampoppdrag. Legg til oppdragstype (valg under dommer)

Klikk på rullegardinmenyen for å få opp valg som tidtaker og sekretær.

Kamprapporten for Isbjørnserien er Spillerlistene som skal påføres navn, fødselsdato og kampresultater.  Disse kan scannes og sendes regionskontoret første virkedag etter arrangement. Disse kan også sendes i posten. Viktig at kampresultatene er påført spillelistene eller ligger vedlagt i egen oversikt.

Der hvor høyttaleranlegg er tilgjengelig, skal dette benyttes. Følgende opplysninger bør gis over høyttaleranlegget:

Før kampen:
a. Ønske velkommen
b. Hvilke lag som spiller
c. Hva de spiller om, hvilken serie kampen tilhører
d. Navn på lagenes spillere og ledere
e. Navn på kampens dommere og klubbtilhørighet
f. I Aktivitetsserien og Isbjørnserien kan lagene presenteres minimum en gang

Under kampen:
g. Målscorere med nummer og navn
h. Stilling etter scoring
i. Advarsler og utvisninger
j. Pauseresultat
k. Musikk etter scoringer og i pause

Etter kampen:
l. Sluttresultat
m. Takke lag og dommere for kampen
n. Ønske publikum velkommen igjen

Etter kampen skal begge lag stille opp på midten av banen sammen med dommerne.  Lagsansvarlige takker dommerne for kampen og spillerne går mot hverandre på to rekker og takker for kampen.

Påse at retningslinjer for utbetaling av dommergodtgjøringer blir fulgt
(se kap. 16).

Når dommere ikke møter, plikter arrangør og begge lags ledere å forsøke å skaffe ny dommer, dommeraspirant, en lagleder eller annen person som kan dømme kampen.  Kampen skal i alle tilfelle spilles, og resultatet skal registreres på kamprapporten (Ref. Kamp- og konkurransereglement § 41)

Eventuell protest må innleveres før kampstart, i.h.t.
«Bestemmelser om protester» §2.

23.3 Anbefalte billettpriser:

Voksne kr. 50,-
Barn kr. 25,-

Regionen bidrar gjerne til utvikling av enda bedre arrangementer i din klubb!

Vår arrangementsmedarbeider Merethe Kjellberg har lang erfaring i gjennomføring av små og store arrangementer. Ta gjerne kontakt med Merethe om du ønsker en prat om hva din klubb kan gjøre for å øke inntjeningen i kiosken, for å få mer publikum i hallen eller om du har noe annet rundt dine hjemmearrangementer du gjerne vil diskutere.


Merethe Kjellberg

Arrangementsmedarbeider
Telefon:  90635088
E-post: merethe.kjellberg@handball.no

 

23. Serieadministrasjonen:

 

Aud Elin Thorstad

Klubbservice og seriedrift

Telefon: 480 95 500

E-post:  nhf.innlandet@handball.no

 


Stein Erik Foss

Klubbservice og dommerdrift

Telefon: 9706 5991

E-post:  stein-erik.foss@handball.no