Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Kurstilbud Innlandet

Uavhengig av om du tidligere har spilt håndball eller ikke er det mange gode grunner til å ta kurs.

NHF Region Innlandet arrangerer både trener og dommerkurs denne høsten.

Det er for eksempel stor forskjell på å være spiller og det å være trener. Mens du i den ene rollen lærer av noen skal du som trener også kunne lære dette bort til andre. Gjennom å gå kurs hos oss vil du få verktøyene til å bli en bedre trener som igjen vil føre til enda bedre treninger og større trivsel hos spillerne.

I den kommende sesongen skal vi i gang med flere kurs både på trener og dommer-siden. Er du en trener eller dommer som ønsker å utvikle deg? Eller er din klubb opptatt av kompetanse og utvikling? Her finner dere nødvendig informasjon. Priser og andre rammer oppgis under hvert enkelt kurs. 

Barnehåndballtrener

Er du helt ny som trener eller har klubben din mange nye trenere som ikke har gått kurs fra før? Da kan det være lurt å starte med Barnehåndballtrener. Dette kurset består av fem moduler fra trener 1. Det vil si at etter endt kurs, kan du fortsette på de resterende modulene på trener 1 (6-11) med det samme eller vente litt til man har fått øvd seg på det man har lært. Følgende moduler fra trener 1 gjelder for barnehåndballkurset: 

Modul 1 – Treningsøkta 
Modul 2 – Kompis med kroppen 
Modul 3 – Kast og mottak
Modul 4 – Kampaktivitet, verdier
Modul 12 – Trenerrollen

Vi trenger klubber til å være teknisk arrangør for barnehåndballkurs i kommende sesong. Vilkårene er de samme som for Trener 1. Mer informasjon om pris og rammer finner du her.

Trener 1

Trener 1 består av 12 moduler hvor målet er at treneren skal utvikle ferdighet i å lære bort grunnleggende tekniske ferdigheter, samt psykiske og sosiale egenskaper for utøvere på begynnernivå. Det er også høyt fokus på å ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende og trygt miljø. For å kunne starte opp et trener 1 kurs er vi avhengig av at klubber tar på seg ansvaret for å være teknisk arrangør, men, dersom man har få deltakere kan man også melde seg på kurs hvor moduler går andre steder enn klubben man tilhører. All kurspåmelding på trener 1 og 2 faktureres til klubb. Mer informasjon om priser, påmelding og faglig innhold finner du her.

Etter hvert som vi setter opp kurs og moduler i regi av klubber vil det bli publisert påmeldinger som andre kan benytte seg av her.

Har du spørsmål som ikke dekkes av denne infomasjonen? Ta kontakt med trenerutviklingsansvarlig Bertine F. Neverdal: bertinefretheim.neverdal@handball.no

Trener 2

Gjennomføring av trener 2 kurs i Region Innlandet gjøres i hovedsak i regi av Høyskolen i Innlandet. De har i samarbeid med flere særforbund utarbeidet et unikt tilbud, der det beste fra trenerutdanningen til fire særforbund og høgskolen er samlet til en felles plattform for å utvikle deg til en best mulig trener i din idrett. Kurset er nett- og samlingsbasert, hvor samlingene holdes på Campus Elverum (Terningen)

Studiet bygger videre på Trener 1. Trener 1 kompetanse kan dokumenteres med "min idretts CV" fra sportsadmin.

Ny oppstart av trener 2 er planlagt i løpet av April 2018. Mer informasjon om kurset og påmelding vil etter hvert komme på høyskolen sine sider, disse finner du her. 

Vi vil også publisere informasjon på våre sider nærmere påmelding, disse finner du her.

Kurslærer barnekampdommer

Etter endt kurs er deltagerne kompetente kurslærere til å holde Barnekampdommer-kurs. Vi ønsker at klubben skal ha sine egne kurslærere. På den måten kan klubben uavhengig av regionen holde Barnekampdommerkurs noe som vil være en billigere løsning for klubben. Dette kurset går over én kveld med en varighet på tre timer. Prisen pr deltager er 300 kroner. Kurset planlegges å gjennomføres i løpet av høst/vinter avhengig av behov.

For spørsmål, ta kontakt med dommeransvarlig, Maria Vikan Opheim: 
maria.vikanopheim@handball.no 

Dommerkurs Barnekampdommer

Vi anbefaler at klubben har sine egne kurslærer for å arrangere barnekampdommerkurs. Hvis dette ikke er tilfelle, kan klubben melde om behov for kurs til håndballregionen. Vi vil da arrangere dette kurset. Prisen pr deltager me håndballregionen som arrangør er 350 kroner. Dette er prisen for instruktør, dommer- og kursmateriale. Hvis klubben selv arrangerer kurset vil det koste 250 kroner pr deltager. Dette er prisen for dommer- og kursmateriale. Aldersgrense for å ta kurset og dømme kamper er 14 år.

For spørsmål, eller kursbehov, ta kontakt med dommeransvarlig, Maria Vikan Opheim: 
maria.vikanopheim@handball.no

Dommerkurs Trinn 1

Dommerkurs Trinn 1 kan gjennomføres etter at man har fullført Barnekampdommerkurs. Aldersgrensen for å ta Trinn 1 er 14 år. For å kunne dømme fra 12 år og eldre, må man ha fylt 16 år. Vi er i gang med dommerkurs Trinn 1 i sone 2,3 og 7. I oktober er det oppstart i sone 1 (Vågå) og i sone 4 (Gran).

Aktuelle kurs finner du her 

For spørsmål, eller kursbehov, ta kontakt med dommeransvarlig, Maria Vikan Opheim: 
maria.vikanopheim@handball.no

 

Beachtrener og Beachdommer kurs

Vi har nå utdannet de første offisielle Beach - trener og dommer instruktørene i Region Innlandet. Vi planlegger å sette opp de første kurs – modulene for disse rollene våren 2018. Mer informasjon om rammer og oppbygning av kursene finner du her.

Ønsker din klubb å arrangere Beach trener eller dommer kurs? Eller har du spørsmål vedrørende utdanningen? Ta kontakt med fagansvarlig: bertinefretheim.neverdal@handball.no

Trenermentor

Trenermentoren skal være en støtte funksjon for trenerne i klubb. Rollen vil bla. Innebære å:

  • Være veileder for treneren
  • Utvikle trener-lederrollen, slik at treneren får økt kompetanse for å takle utfordringer som er knyttet til det å være trener
  • Gi treneren tilbakemeldinger på hvordan han opptrer/virker som trener
  • Gi treneren verktøy i trenerrollen
  • Planlegging 
  • Instruksjon


Det er gratis for klubber å melde på personer til mentor-utdanningen, men vi har behov for lån av lokaler til å holde kursene for klubben.

Mer informasjon om trenermentor finnes her.

Event. Spørsmål eller ønske om kurs i egen klubb kan rettes til: bertinefretheim.neverdal@handball.no

 

MVP

Alle trenere i Regionen Inviteres til å delta på MVP samlinger for å utvide sin kompetanse på trening for målvakter. Det vil komme egne påmeldinger for de enkelte samlingene gjennom deltager.no etter hvert som de blir satt opp. Kostnadene for trenere på disse samlingene er 150kr pr økt. Dette betales umiddelbart ved påmelding og faktureres ikke klubb. Det som er nytt fra i år er at alle trenere som deltar på en økt på samlingsrunde 2 og 3 (en fra hver) får godkjent modul 10 fra trener 1: «Målvaktsteknikker». Eventuelle spørsmål kan rettes til: bertinefretheim.neverdal@handball.no

Mer informasjon om MVP/ Tema Målvakt finner dere her.