Annonse:
Rabatt til klubber på kjøp av smittevernutstyr
Annonse:
Rabatt til klubber på kjøp av smittevernutstyr

Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Carl Egil "Calle" Wang
Carl Egil "Calle" Wang

Carl E. Wang til minne

Tidligere Håndballpresident Carl Egil «Calle» Wang, født på Skedsmo 25. mai 1930, er død.

Denne saken er eldre enn ett år, og kan inneholde utdatert informasjon.

Med hans bortgang er en markant skikkelse i norsk håndball og norsk idrett for øvrig ikke lenger blant oss.

Carl E. Wang fra HK Herulf var president i Norges Håndballforbund (NHF) fra 1973-1979, og den første leder med tittel president. I forkant av dette var han også styremedlem i NHF fra 1965-1969.
Han var i flere år i tillegg redaktør for bladet Håndball.
Av NHF ble han hedret med NHFs merke med forgylt krans i 1971 og NHFs fortjentestemerke i gull i 1979. Av Norges Idrettsforbund ble han utnevnt til æresmedlem i 1995.

Også internasjonalt markerte han seg i håndballsammenheng; Han var en periode leder av det Internasjonale Håndballforbunds (IHF) regel og dommerkomite. For sitt arbeide internasjonalt ble han også utnevnt til æresmedlem i IHF.   

NHFs president etter Carl E. Wang, Thorleif Gange, forteller bl.a. dette om Carl E. Wang (eller Calle som han alltid ble kalt): 

Calle nedla et stort arbeid under sine tre presidentperioder i NHF – der han blant annet la fram et betydelig idearbeid for Forbundstinget under navnet Håndball 80 – i en første utgave 1973, og deretter en revidert utgave av Håndball 80 – utgave to i 1977.  

Det var han som som hadde ideen til å arrangere en firenasjonersturnering under navnet Polarcup.  Det var en god ide som jeg fikk fornøyelsen av å realisere.  Den lever i dag i beste velgående, om enn under andre navn. 

«Håndballotteriet» som ble startet under navnet «Jubileumslotteri», var også Calles ide. 

Kyllingpostens redaktør Tom A. Schanke, skriver blant annet dette i sitt minneord om Carl E. Wang:

Selv om han var President i Norges Håndballforbund 1973-79 og innehadde en rekke tillitsverv innen norsk idrett er det først og fremst som leder for handicapidretten at Carl Egil «Calle» Wang gjorde en fremragende innsats.  Han var den første lederen av Norges Handicapidrettsforbund 1971-74, og ble dermed den som fikk i oppdrag å samle handicapidretten i Norge.  Oppdraget fikk han ikke minst fordi han i 1966 ble konstituert kontorsjef (STUI-sjef) etter Rolf Hofmo, og derfor var sterkt engasjert i datidens helsesport.  «Calle», som han ble kalt av idrettsvenner, var også den første som tok til ordet for at handicapidretten burde bli en integrert del av norsk idrett.  Det gjorde han allerede i 1974, og jobbet utrettelig for dette.  Likevel skulle det gå hele 33 år før Idrettsforbundet i 2007 tok det fulle og hele ansvar for handicapidretten i Norge.  Calle var anerkjent som en uredd og pålitelig stemme i norsk idrett, Ikke minst som et talerør for de svake gruppene.  Alle skulle med, var hans mantra.  Han ble da også utnevnt til æresmedlem av Norges idrettsforbund i 1995.  

Men enda viktigere var kanskje hans innsats for internasjonal handicapidrett.  Han var leder av den felles verdensorganisasjonen som la frem grunnlaget for International Paralympic Committee (IPC), og var hovedarkitekten og kraften bak at IPC ble stiftet i Düsseldorf i Tyskland i 1989.  Calle ble siden medlem og leder av Det Europeiske Handicapidrettsforbund og Den Europeiske Paralympiske Komité.  For sin innsats for handicapidretten internasjonalt mottok han The Paralympics Order og Nordisk Handicapidrettsforbunds hederstegn.  

Fra 1973-77 var han formann i Statens Idrettsråd, og 1984-87 var han ekspedisjonssjef i Kultur- og vitenskapsdepartementet og leder for ungdoms- og idrettsavdelingen.  Som ekspedisjonssjef var han sentral da Lillehammer første gang fremmet sin søknad om statsgaranti for sin OL-søknad, og da lekene ble arrangert i 1994 var han leder av komiteen for Paralympics.  

Carl E. Wang var en betydelig Østfold-politiker 
Hans andre store virkeområde var som politiker i Østfold.  Wang var utdannet lærer fra Oslo lærerskole i 1951.  Etter å ha jobbet i Hammerfest og Moss fra 1952-60 gikk turen til Våler i Østfold, der han ble skoleinspektør og skolesjef.  Senere ble han skolesjef i Rygge kommune.  I to perioder 1969-77 var han vararepresentant på Stortinget for Østfold Høyre.  I løpet av denne perioden møtte han i Stortinget i 1 år og 50 dager som vararepresentant for Svenn Stray, da han var utenriksminister.  Wang var medlem av Våler kommunestyre 1971-83 og Østfold fylkesting fra 1976.  Fra 1980-83 var han fylkesordfører i Østfold.  Han avsluttet sitt politiske engasjement som rådmann i Våler 1987-92.  Wang var således en meget sentral regional- og fylkespolitiker i Østfold i en årrekke.  Han mottok Kongens fortjenestemedalje i gull

Det er således en betydelig idrettsleder, politiker og samfunnsaktør som fredag sovnet stille inn på Våler Sykehjem fredag, etter å ha bodd på sykehjemmet de seneste årene.  Calle var ikke minst opptatt av fair play og en rettferdig idrett, og det er mange som nå vil savne hans lune humor, gode replikk og omsorg for alle.  Hans navn vil for alltid være knyttet til idrett for funksjonshemmede.  Redaktøren takker «Calle» for hans store innsats, og lyser fred over hans minne.