Lisens 2015-16

Lisensen forfaller til betaling 1. september. På grunn av vanskeligheter knyttet til nye datasystemer, har NHF besluttet at lisensforsirkingen skal gjelde fram til 13. september selv om den ikke er betalt.

Les mer

Minihåndball

De klubbene som har et tilbud i Minihåndball for barn mellom 6 og 8 år, må melde inn antall spillere til regionskontoret innen 10. september. En forutsetning for å melde på lag til minihåndballen, er at klubben deltar med minst én person pr. klasse på Minihåndballkurs som arrangeres sonevis i perioden 21.-29. september. 

29.08.2015 12:01

Les mer

Behov for nye markeringsvester?

Vi har igjen noen sett markeringsvester med regionslogo som selges til gunstig pris. 350 kr for et sett med 10 vester. Finnes i rødt og blått. Settet inneholder en blanding av S og M. Oppgi ønsket farge i bestillingen. Vestene leveres ut på lagsmøtene i september. Faktura sendes til klubben.

29.08.2015 11:00

Les mer

Viktig om overganger

Skal du gjøre endring av klubb, må  dette nå gjøres via Min Idrett. Det er spilleren som starter prosessen, og ikke klubben.

29.08.2015 08:00

Les mer

Nyttige brukerveiledninger

Det er stort trykk på telefon på regionskontoret om dagen. Vi gjør vårt beste for å svare alle så raskt som mulig, men kanskje kan du komme raskere frem til svaret på spørsmålet ditt dersom du sjekker en av NIF sine brukerveiledninger eller ringer NIF Support. 

28.08.2015 15:22

Les mer

Søk midler til Fargerik håndball!

UDI støtter også i år norsk håndball med prosjektmidler, slik at Norges Håndballforbund (NHF) kan bidra til positiv aktivitet for barn og unge med innvandrerbakgrunn. Håndballklubber oppfordres til å søke inkluderingsmidler.

16.08.2015 19:13

Les mer

Dommerutvikling

Dommerparet Espen Tjessehim og Håvard Håland fra Ålgård HK er et av parene som er med i Dommerutviklingsgruppe 1. Glenn Grøsfjeld er faglig ansvarlig for gruppen som består av 12 talentfulle dommere fra hele regionen. Gjennom målrettet arbeid i utviklingsgruppen, er planen at dommerne skal kvalifisere seg for oppgaver på høyere nivå. 

14.08.2015 10:37

Les mer

Lagsmøter

I løpet av august og september inviteres alle lag til informasjonsmøter. Hensikten er å sikre at mer og bedre informasjon om gjennomføringen av seriespillet kommer ut til det enkelte lag. Denne gangen er det også mye informasjon om nye dataløsninger. Første møte er i Klepphallen 31. august. Se møteoversikt under og finn ut hvilket møte du kan være med på.

10.08.2015 13:58

Les mer

Søk om momskompensasjon

Husk å få kompensert merverdigavgiften for varer og tjenester for regnskapsåret 2014. Søknaden registreres i SportsAdmin. Søknadsfristen for å søke vare- og tjenestemomskompensasjon for idrettslag er 15. august 2015. Alle medlemsorganisasjoner kan og bør søke. Bruk muligheten - her er det mye å hente!

05.08.2015 14:37

Les mer

Søk stipend!

Har du talent, men trenger penger? Talentfondet G9alt deler i år ut til sammen 700.000 kr til unge talenter mellom 16 og 25 år som ønkser å utvikle sitt talent. Det deles ut store midler i denne stipendordningen. Det har vært mye til kultur, litt til idrett og (til nå) veldig lite til håndball. Men det er muligheter; ØIF-spiller Eirik Köpp fikk 20.000 kr i 2013. Er du i målgruppen - søk!

05.08.2015 07:00

Les mer

Ta utdanning!

Gode trenere og ledere utvikler håndballen! Sett av tid til å ta kurs! Vi lover at du får nye impulser og nye kontakter. Du gir et bidrag til å utvikle håndballen i regionen og i klubb ved å heve din egen kompetanse!NHF Region SørVest arrangerer flere kurs tilpasset ulike nivåer.

01.07.2015 08:36

Les mer

Flere nyheter:

Nyhetsarkiv

Spill og Trening

XPS Trenerverktøy